Tips For IELTS

دانلود کتاب Tips For IELTS

کتاب Tips for IELTS پر است از تمام اطلاعاتی که در باید در مورد چهار مهارت آزمون IELTS بدانید: نکته‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به انواع خاصی از سؤالات؛ استراتژی‌هایی در مورد چگونگی افزایش دادن سرعت و دقت؛ اشتباه‌های رایجی که باید از آن ها اجتناب کنید؛ و طرز بیانی که باید از آن مطلع باشید و از آن استفاده کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter