The Complete Solution IELTS Writing 2016

دانلود کتاب The Complete Solution IELTS Writing 2016

هدف از نوشتن این کتاب فراهم کردن یک مرور فشرده و مختصر از نحوه نوشتن یک سند (document) در بخش آغازین و یک essay مؤثر در بخش بعدی writing برای محصلانی است که در حال آماده شدن برای آزمون IELTS هستند. کتاب The Complete Solution IELTS Writing به داوطلبان IELTS کمک می‌کند تا بینش‌هایی جامع از آرایش و ترتیب [سؤالات] (arrangement) و همچنین طرح (design) مورد نیاز برای پاسخ به انواع مختلف سؤالات writing که معمولاً در این امتحان می‌آیند را به دست آورند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter