Inside Reading 2

دانلود کتاب Inside Reading 2

با تمرکز همزمان بر آماده‌ کردن زبان ‌آموزان برای ایجاد ارتباط با متون آکادمیک و کمک به آن ها برای یادگیری واژه‌های آکادمیک ضروری، Inside Reading ابزار لازم برای موفقیت در دوره‌های آکادمیک را در اختیار زبان‌ آموزان قرار می‌دهد. زبان ‌آموزانی که از Electronic Workbook استفاده می‌کنند می‌توانند دامنه یادگیری خود را با استفاده از کتاب کار الکترونیک افزایش بدهند. در این کتاب کار تمرین‌های متعدد برای افزایش دادن دانش و توانایی در استفاده درست از واژه‌های آکادمیک ارائه شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter