Cambridge Grammar For IELTS

دانلود کتاب Cambridge Grammar For IELTS

با استفاده از فعالیت‌های Listening نکات گرامری معرفی می‌شوند و به طور همزمان مهارت‌های Listening و گرامر ارتقاء پیدا می‌کنند. مجموعه وسیعی از تسک‌های سؤالات Academic and General Training Reading and Writing به همراه سؤالات Listening، تمرین‌های زیادی را در اختیار شما می‌گذارد. یونیت‌ها را به دقت بخوانید یا بر حوزه‌هایی که به تمرین بیشتر نیاز دارید تمرکز کنید. پاسخ ‌نامه شامل متن Listening و پاسخ‌های نمونه writing است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter