WORD SMART

دانلود کتاب WORD SMART

کلماتی که مردم استفاده می‌کنند، آیینه‌ای است از آنچه که هستند. استفاده از بعضی کلمات شما را باهوش و آگاه نشان می دهد. کلماتی هم هستند که نشان می‌دهند دانش چندانی ندارید. اینکه بدانید از چه کلماتی و به چه شکلی استفاده کنید کلید برقراری ارتباط مؤثر است.

برای مشخص کردن اینکه خواننده‌ها باید چه کلماتی را حتماً بدانند، Princeton Review واژه‌های مورد استفاده افراد تحصیل ‌کرده را مورد بررسی قرار داده است. آنها برای این کار روزنامه‌های متعدد از The New York Times تا The Wall Street Journal، مجلاتی از Time تا Scientific American و کتاب‌هایی از پرفروش‌ترین‌های فعلی، تا آثار کلاسیک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. ویراستارها کلماتی را که اکثر افراد می‌دانستند کنار گذاشتند و بر کلماتی تمرکز کردند که معنی نادرست آن میان مردم رواج یافته بود یا به اشتباه از آنها استفاده می‌کردند.

آنها همچنین آزمون SAT و دیگر آزمون‌های استاندارد شده را به دقت مورد بررسی قرار دادند، تا مشخص کنند چه کلماتی دارای بیشترین تکرار در آزمون‌ها هستند. در ویراست سوم، مهمترین کلماتی که خواننده‌ها برای کسب بالاترین نمره به آنها نیاز دارند ارائه می‌شوند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter