به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE (بخش ششم)

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE (بخش ششم)

با سلام

امیدوارم تا اینجای مطالب براتون مفید بوده باشه.

بخش ششم اصطلاحات تقدیم شما:

58 . Rife with               مملو از

Los Angeles is rife with gossip about stars’ private lives.

59. Rue a /the day        حسرت روزی را خوردن

He always rues the day he left his mother.

60. Phase in                 کم کم چیزی را معرفی کردن

The legislation will be phased in over two years.

61. A myriad of            تعداد بیشماری از

A myriad of microorganisms in the pond.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
1724 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :تصاعد حسابی (evenly spaced set)

مقالات و منابع GRE :تصاعد حسابی (evenly spaced set)

تصاعد حسابی (evenly spaced set)

اگر مجموعه ای از اعداد متوالی یا پشت سرهم (consecutive) بیایند آنگاه اعداد یکی پس از دیگری طبق قانون خاصی ظاهر می شوند.
Consecutive integers: {4,5,6,7,8,9}, {21,22,23}
اما {4,5,6,8,9} نادرست است چون 7 از قلم افتاده.
Consecutive even integers: {12,14,16,18}, {-8,-6,-4,-2,0,2}

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
2038 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE-قسمت پنجم

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE-قسمت پنجم

با سلام

امیدوارم تا اینجای مطالب براتون مفید بوده باشه.

بخش پنجم اصطلاحات تقدیم شما:

46. Fit/Fill the bill            مناسب بودن

If you want quieter entertainment, there are many excellent museums in town that will fit the bill .

47. Fellow feeling               همدلی

Fellow feeling is synonymous with mutual sympathy or friendship.

48. Circular logic /Begging the question           مغلطه مصادره به مطلوب

When we “beg the question” or engage in circular reasoning, we ask readers to accept a conclusion as true without offering a reason for doing so. 49. Bode well for                     حکایت از چیز خوبی داشتن ،خبر از آینده روشن دادن

Things do not bode well for your future at this job .

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
679 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :در GRE فقط لغت مهم نیست!

مقالات و منابع GRE :در GRE  فقط لغت مهم نیست!

مطمئنا وقتی برای آزمون GRE در حال آماده شدن هستید سعی بر حفظ هر چه بیشتر لغات دارید. مثلا شاید معنی لغاتی مثل Pelf,Maculated,Nostrum را هم بدانید ولی باز هم در پاسخگویی به سئوالات Sentence Equivalence  و Text Completion  با مشکلات زیادی روبه رو شوید. واقعیت موضوع این است که تمام انچه که برای پاسخگویی به سئوالات نیاز دارید فقط لغت نیست! در بسیاری از موارد دیده ام که اگرچه زبان آموز تمام معانی لغات را میداند اما باز هم جواب غلط را انتخاب میکند. دلیل این امر عدم مطالعه دقیق و توجع به جزئیات و از همه مهم تر ضربه خوردن از لغاتی است که فکر میکنیم معنی آنها را "میدانیم". لغت دانستن را از قصد در گیومه قرار دادم زیرا در بسیاری از موارد توهم دانستن را داریم و در اصل معنی آکادمیک و مورد نظر جی آر ای را نمیدانیم. به مثال زیر دقت کنید:

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
2033 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :کسرها (Fractions)

مقالات و منابع GRE :کسرها (Fractions)

یک کسر (fraction) برای نشان دادن قسمت های کوچکتر از یک موجود بزرگتر که به عنوان واحد معرفی می شود استفاده می شوند. یک کسر از دوقسمت صورت (numerator) و مخرج (denominator) تشکیل می شود که مخرج نشان می دهد واحد به چند قسمت کوچکتر تقسیم شده است و صورت تعداد قسمت هایی از واحد را نشان می دهد که در اختیار داریم. fraction1

 

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
5993 بازدید
0 نظر
Go to top
0
Shares