به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات GRE ریاضی مبحث شمارش - بخش چهارم

مقالات GRE ریاضی مبحث شمارش - بخش چهارم

مبحث شمارش بخش چهارم (counting):

ترکیب r شیئ منتخب از مجموعه ای از n شیئ متمایز رو میتونیم یه اِفراز (partition) از n شیئ به دو زیرمجموعه در نظر گرفت، که این دو زیرمجموعه به ترتیب شامل r شیئ منتخب و n-r شیئ باقیمونده هست. اغلب ما با مسئله افراز مجموعه ای از n شیئ متمایز به k زیرمجموعه سروکار داریم که هریک از n شیئ تنها به یکی از زیرمجموعه ها تعلق دارن و ترتیب اشیاء داخل زیرمجموعه ها اصلا مهم نیست.

In how many ways can seven businessmen attending a convention be assigned to one
triple and two double hotel rooms?

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
1093 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE-بخش یازدهم

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE-بخش یازدهم

با سلام

امیدوارم تا اینجای مطالب براتون مفید بوده باشه. بخش یازدهم اصطلاحات تقدیم شما:

122. To be of X bent                                علاقه و تمایل به چیزی داشتن
Readers of a more literary bent.

123. Parry a question                              از پاسخ به سوالی طفره رفتن
Predictably,the president parried questions about the arms. 

124.To be at odds with                             مخالف بودن با
Mary is always at odds with her father about how late she can stay out .

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
1743 بازدید
0 نظر

مقالات ریاضی GRE /قسمت سوم بحث شمارش-ترکیبیات (combinatorics)

مقالات ریاضی GRE /قسمت سوم بحث شمارش-ترکیبیات (combinatorics)

شمارش قسمت سوم: ترکیبیات (combinatorics)

خیلی از مسائل وجود دارند که ما علاقه مند به تعیین کردن تعداد راه های انتخاب r شیئ از n شیئ متمایز هستیم بدون در نظر گرفتن اینکه با چه ترتیبی انتخاب میشن. 
انتخاب r شیئ از n شیئ متمایز بدون توجه به ترتیب اونا رو یه ترکیب (combination) میگیم.

In how many different ways can a person gathering data for a market research organization select three of the 20 households living in a certain apartment complex?

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
1297 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE -بخش دهم

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE -بخش دهم

با سلام

امیدوارم تا اینجای مطالب براتون مفید بوده باشه. بخش دهم اصطلاحات تقدیم شما:

110. A bedlam of s.th       ... مجموعه ی بهم ریخته ای از
His grandmother’s house was already a bedlam of porcelain figurines.


111. Dote on s.b             ... شدیدا ابراز علاقه کردن به 
She dotes on her new grandchild.


112. Gun for s.th              مصمم در به دست آوردن چیزی بودن
He is gunning for a promotion.


113. Ward off /Fend off      جلوگیری کردن از چیزی
The captain warded off mutiny for as long as he could.114. For all                          علیرغم
For all her studying, her performance on the test day was not good.


115. Not above doing          ...اراده ترک را نداشتن
He is not above sleeping with prostitutes.


116. To be above s.th         ... کار به او نمی آید وصله به او نمی چسبد 
He was above denying his colleagues' share in the credit


117. Veer toward                 منحرف شدن از راه اصلی و صحیح
The militant branch veered toward a policy of unremitting aggression against their perceived ethnic rivals.


118. X is unbecoming of Y   ( نمی آیند X) ( به Y)
Those involved had performed acts unbecoming of university students.


119. To be chary of              محتاط بودن در زمینه ای / خسیس بودن
He was chary of the risks involved.


120. X is anathema to s.b     مورد تنفر شخصی بودن X
Violence was anathema to them.


121. Have an eye for s.th     در تشخیص چیزی مهارت داشتن
She has an eye for a bargain.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
5393 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE - بخش نهم

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE - بخش نهم

با سلام

امیدوارم تا اینجای مطالب براتون مفید بوده باشه. بخش نهم اصطلاحات تقدیم شما:

96. Come to fruition                              به ثمر نشستن ،نتیجه دادن       
 Our hard work and the end we planned foe will soon come to fruition.

97. Shuffle off                           ترک کردن جایی                                  
 Toward the end of the evening, the guests shuffled off one by one.
98. Groan under the strain of s.th              تحت فشار چیزی بودن،غر غر کردن ،اعتراض کردن            
The aid system is groaning under the strain of the current refugee crisis.
رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
673 بازدید
0 نظر
Go to top
0
Shares