تحریریه موسسه تخصصی زبان زنگنه

This is some blog description about this site

مقالات و منابع آزمون GRE : لغات با مضمون حیوان در آزمون GRE

مقالات و منابع آزمون GRE : لغات با مضمون حیوان در آزمون GRE

لغات با مضمون حیوان در آزمون GRE

Molt

(پوست انداختن، پر ریختن) وقتی حیوانی پوست می اندازد، پرهایش، خزش، موهایش یا پوستش می ریزد یا عوض می شود. این چرخه ی طبیعی زندگی بیشتر حیوانات است. در بعضی موارد این لغت می تواند به طور کنایی برای اشاره به عوض کردن چیزهای گذشته برای تغییر یا پیشرفت یک اتاق استفاده می شود که معمولا این تغییر مثبت است.
Ferret
(راسو) جانوری کنجکاو و زیرک که می تواند در داخل و بیرون هر مکان تنگ و تاریکی دزدکی حرکت کند.

To ferret
به معنای، به دنبال چیزی گشتن یا با سرسختی دنبال چیزی بودن و یافتن آن می باشد. اغلب می بینید که با پس وند و پیش وند
Out, around به کار می رود. مانند : Ferret around
شما می توانید در کمدی شلوغ به دنبال چیزی بگردید یا Ferret out

Carrion

(لاشه) گوشت جسم گندیده ی حیوان مرده که معمولا در حیات وحش طعمه ی حیوان دیگری می شود. می توان به طور کنایی برای توصیف چیزی که خراب شده و توسط چیزی دیگر بلعیده شده به کار برده شود. "مدیر اجرایی لاشه ی فاسد از رده خارج شده را مهر کرد."
Chameleon
(سوسمار کوچک-فرد دمدمی) مارمولکی است که برای یکرنگ شدن با محیط اطراف تغییر رنگ می دهد. جای تعجب نیست که این لغت به طور کنایی معمولا در توصیف شخصی که در شرایطی خاص تغییر رنگ یا تغییر رفتار می دهد که آن طرز برخورد طبیعی آن شخص نیست
Fodder

(علوفه-غذا دادن) عموما غذایی است برای دام و طیور که معمولا شامل علف و یونجه می شود. این معنای اصلی و لفظی آن است. به طور کنایی، به هر چیزی که وسیله ای برای برطرف کردن نیاز ها می شود، گفته می شود.
مثال، "تصمیمات هولناک وی باعث تمسخر در اداره میشد." یا "کارگران بیچاره قربانی پیشنهاد اضافه کاری او شدند."

someone’s showy or attractive outfit or appearance.

Plumage
(پرهای زینتی- خودنما) لغتی است که برای پرهای پرندگان به خصوص پرهای رنگی یا پرزرق و برق استفاده میشده است. به طور کنایی در توصیف فردی خودنما یا با سر و وضع یا ظاهری پرزرق و برق یا جذاب آورده می شود.
Earmark
نشانی است که برای شناسایی بر گوش دام می گذاشتند. بنابراین، نشاندار کردن چیزی به معنای اختصاص دادن آن برای هدف یا صاحبی خاص می باشد. همچنین به معنای خصوصیت یا ویژگی هویتی می باشد، مثل نشاندارکردن حیوانی برای تعیین اینکه چه کسی صاحب آن است.
Gadfly
(حشره-مزاحم-مردم آزار) هر نوع حشره ای که دام و طیوذ را نیش می زند و موجب آزار آنها می شود. طبق این معنا، آن را برای توصیف شخص مزاحم، به خصوص شخصی که با انتقاد کردن از دیگران افراد را خشمگین میکنند. مثال، من مطمينم که شما در اداره تان یک فرد مزاحم(موی دماغ ) دارید.
Prey
10. (طعمه) حیوانی که برای غذا طعمه ی حیوانی دیگر می شود و طعمه قرار دادن یک حیوان، شکار کردن و کشتن آن برای تهیه غذاست. به طور کنایی یعنی پیدا کردن شخصی خاص و خراب کردن یا سواستفاده کردن از وی. مثال، وام دهنده می تواند مشتریان نیازمند را خراب کند، یا یک فروشنده می تواند با مهم نبودن قیمت ماشین برای شما از شما سواستفاده کند.
Menagerie
(باغ وحش- دامگاه) به طور تکنیکی مجموعه ای از حیوانات وحشی که برای تماشای مردم جمع آوری شده است، مثل باغ وحش. به طوری بی ربط برای توصیف افراد یا چیزهای عجیب و غریب، جالب و متفاوت به کار می رود.
Minnow
(ریز ماهی) به معنی ماهی های کوچک است. "کوچک"در اینجا کلمه ی مهمی است. همانطور که به ریزماهی ها در دریا توجهی نمی شود و به راحتی می توان با ماهی ریز دیگری جایگزینش کرد. بنابراین، این لغت را می توان برای افراد و سازمانهای کم اهمیت و خرد نیز به کار برد.
برای مثال، شما می توانید بگویید، "فراورده های شرکت تام در فراورده های صنعتی ذخیره شده این شرکت ناچیز است."
Feral
(حیوان وحشی و شکاری) به معنی حیوانی وحشی است. عموما برای توصیف حیوانی که در بند است یا در خانه نگهداری می شود، به کار برده می شود. مثل گربه یا سگ خانگی. به طور کلی در توصیف حیوان، فرد یا عملی وحشیانه و تربیت نشده به کار برده می شود. برای مثال، کودکی تربیت نشده از راهروی مغازه خوار و بار فروشی پایین می رود وقتی از او می خواهید آرام باشد امکان دارد به طور وحشیانه به شما غرولند کند. Fancier
معمولا شخصی است که حیوانی را بزرگ کرده یا به گونه ای خاص به حیوانات علاقه مند است. می توان برای توصیف هر شخصی که خبره یا مشتاق نسبت به چیزی خاص می باشد، گفته می شود. شخصی می تواند عاشق شراب باشد یا قلم خودنویس.
Flounder
(نوعی ماهی) ماهی ای است که به پهلو شنا می کند.
To flounder
به معنای کشمکش داشتن، بال بال زدن یا پیچ و تاب خوردن است.
به طور لفظی می تواند اینگونه استفاده شود، " کودک در آب گل آلود دست و پا می زند." و معمولا به طور کنایی استفاده میشود. لغات بسیاری در رابطه با حیوانات (یا گیاهان در رابطه با این موضوع) با جستجو در تصاویر آنها در سایت گوگل به شما کمک می کند که با تصاویر آنها آشنا شوید. با این کار به این حقیقت پی می برید که برخی از لغات مربوط به حیوانات هیچ معنای دیگری ندارند.
مثل، گرگ و میش، پشتی، جانداران، اسب سوار، گیاه خوار، میش و پرنده شناس.

رای دهی به این پست:
مقالات و منابع جی آر ای :5 راه برای انتخاب برنامه...
مقالات SAT:ضمایر موصولی/بخش نگارش و آزمون زبانی

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 31 فروردين 1398
Go to top
0
Shares