آموزش زبان انگلیسی:اصطلاحات درك فيلم - بخش اول

آموزش زبان انگلیسی:اصطلاحات درك فيلم - بخش اول

سلام
اينجا هدف ارائه اصطلاحات و عبارات پركاربرد براي درك فيلم مي باشد. مطمئنا براي همه زبان آموزان پيش آمده كه پس از سالها كلاس زبان رفتن همچنان در درك فيلمهاي انگليسي مشكلات عديده دارند. اين به اين دليل است كه اولا اصطلاحات انگليسي معنايي فراتر از تك تك لغات دارند و همچنين اين اصطلاحات معمولا در كتابهاي آموزشي كمتر آموزش داده ميشوند.
هدف ما اينجا ارائه ليستي از اصطلاحات بدون توجه به ميزان استفاده آنها نيست! زيرا در كتابهاي آموزش اصطلاحات فقط توجه به اصطلاح بودن ميشود و كمتر عبارات را بر اساس ميزان كاربرد ارائه ميكنند.

در اين سري پستها كه تحت عنوان " اصطلاحات درك فيلم" ارائه خواهم كرد، با توجه به پركاربرد بودن آنها، مطالب را طبقه بندي و با مثال ارائه ميكنم تا بيشترين فايده را داشته باشد.

فقط خواهش ميكنم تلفظ اين عبارات را از ديكشنري هاي معروف مانند Longman چك كرده و سپس آنها را در قالب جمله مثال حفظ نماييد.
توجه كنيد اگر اين اصطلاحات را استفاده نكنيد به زودي آنها را فراموش كرده و دوباره به همان دنياي "كتابي حرف كردن" برميگرديد!
شروع ميكنيم:

اصطلاح اول:

To hit the books : خرخوني كردن و زياد درس خوندن البته معمولا شب امتحان!

“I can’t watch the game with you tonight, I have to hit the books. I have a huge exam next week!”

اصطلاح دوم:

To be up in the air : همه چيز رو هوا بودن و نامعلوم بودن

“Jen have you set a date for the wedding yet?”
“Not exactly, things are still up in the air and we’re not sure if our families can make it on the day we wanted. Hopefully we’ll know soon and we’ll let you know as soon as possible.”

اصطلاح سوم:

To stab sb in the back: به كسي نارو زدن

“Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week?”
“No! I thought they were best friends, what did she do?”
“She told their boss that Kate wasn’t interested in a promotion at work and Sarah got it instead.”
“Wow, that’s the ultimate betrayal! No wonder they’re not friends anymore.”

اصطلاح چهارم:

To lose one's touch with :استعداد يا توانايي رو كه قبلا داشتي به خاطر كم تمرين كردن از دادن

“I don’t understand why none of the girls here want to speak to me.”
“It looks like you’ve lost your touch with the ladies.”

اصطلاح پنجم:

To face the music: پاي لرز چيزي نشستن يعني وقتي كار اشتباهي انجام ميدي بايد منتظر عواقبش هم باشي

“I can’t understand why I failed math.”
“You know you didn’t study hard, so you’re going to have to face the music and take the class again next semester if you really want to graduate when you do.”

توجه داشته باشيد در استفاده از اصطلاحات دقت كنيد كه هم در جاي خودش استفاده كنيد هم با تمام جزئيات بطور صحيح، يعني به حروف اضافه و حروف تعريف در اصطلاحات توجه كامل داشته باشيد و جابجايي اين حروف ريز باعث اشتباهات مهلك و تغييرات معنايي خواهد شد.

تا پست بعدي خدا نگهدار
ابوالفضل زنگنه

رای دهی به این پست:
مقالات و منابع آیلتس : تفاوت گرامر در نمرات رایتین...
مقالات و منابع IELTS : یاد بگیرید که در Listening ...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
سه شنبه, 29 مرداد 1398

  

Go to top
0
Shares