به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

آموزش زبان انگلیسی:مقایسه زمان حال ساده و زمان حال استمراری

آموزش زبان انگلیسی:مقایسه زمان حال ساده و زمان حال استمراری

مقایسه زمان حال ساده و زمان حال استمراری


موارد استفاده زمان حال ساده:

1. از زمان حال ساده برای مواردی که به صورت عمومی صحیح هستند و یا از لحاظ علمی تایید شده هستند استفاده می شود. برای مثال                                                                                                               

Water boils at 100 degrees Celsius.

آب در 100 درجه سلسیوس می جوشد.
2.از زمان حال ساده برای وضعیت های دائمی نیز استفاده می شود.

My parents live in London. They have lived there all their lives.

والدین من در لندن زندگی می کنند. آنها همه عمر خود را در آنجا سپری کرده اند.

3.از زمان حال ساده برای بیان کارهایی که بصورت مکرر انجام می شود نیز استفاده می شود.

I usually get up early in the morning, then take a shower and have a light beak fast. Next I get dressed to work……..

من معمولا صبح زود بیدار می شوم ‚دوش می گیرم و صبحانه مختصری می خورم. بعد اماده می شوم برم سر کارم.
4.از زمان حال برای بیان عملی در زمان اینده نیز استفاده می کنیم.

?A: What do you do this afternoon 

B: Maybe I hang out with my friends in the park, then we have dinner together at 9 o`clock.

موارد استفاده زمان حال استمراری (Be + ing form of the verb)

1. از حال استمراری برای چیزی که در حال گفتن جمله اتفاق می افتد استفاده می شود. و در واقع این کار هنوز تمام نشده است.

?The water is boiling. Can you turn it off

آب در حال جوشیدن است. می توانید خاموشش کنید؟
2. از حال استمراری برای وضعیت های موقت نیز استفاده می شود. برای مثال

I'm living with some friends until I find a flat.

من در حال حاضر با دوستانم زندگی میکنم تا هنگامی که یک آپارتمان پیدا کنم.

3. از حال استمراری برای بیان زمان اینده نیز استفاده می شود.برای مثال

?A: What are you doing this weekend 
.B: Probably, I`m going to the movies and then visiting my parents

اخر این هفته چیکار می کنی؟
من اخر این هفته می روم سینما و به خانواده ام سر می زنم.

به نکات زیر توجه کنید:
 نکته اول : ما در گرامر زبان انگلیسی از افعال استمراری تنها برای اتفاقها و رخدادهایی مانند خوردن، باریدن ‚خواندن‚خندیدن‚و غیره استفاده می کنیم اما فعل هایی مانند (دانستن و دوست داشتن know , like ) جزو فعل های رخدادی محسوب نمیشوند. در زبان انگلیسی شما نمی توانید بگویید 'I am knowing' و یا 'They are liking'. بلکه باید بگویید 'I know' , 'They like'.
در گرامر زبان انگلیسی فعل های زیر نیز در حالت عادی در قالب  افعال استمراری به کار نمیروند :

like - love - hate - want - need - prefer - know - realize - suppose - mean - understand - believe - remember - belong - contain - consist - depend - seem

در زیر مثالهایی از کاربرد افعال بالا را می بینید :

I'm hungry. I want something to eat. (not 'I'm wanting').

من گرسنه هستم. میخواهم چیزی بخورم

I understand what you mean. (not “I`m understanding what you mean”).

من می فهمم شما چه می گویید.
نکته دوم : هنگامی که think به معنای "ایده و نظر" باشد نمی توانید به صورت استمراری به کار ببرید. به مثال زیر توجه کنید:

What do you think will happen in the tomorrow`s meeting? (Thinking =asking about opinion or idea, not 'What do you thinking?')

به نظرت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اما think زمانی که به معنی "فکر کردن" باشد می تواند ing  بگیرد. به مثال های زیر توجه کنید: 

You look serious. What are you thinking about? (Thinking =Considering)

جدی به نظر میرسی. به چی فکر میکنی؟

   I'm thinking of giving up my job. (Thinking = Considering)

من به استعفا از کارم فکر میکنم.
نکته سوم: در صورتیکه فعل have به معنی مالکیت 'possess' باشد از حال استمراری استفاده نمی کنیم.به مثال زیر توجه کنید:

   We are enjoying our trip. We have a nice room in the hotel. (not 'we're having')

اما در صورتیکه فعل have  به معنی مالکیت نباشد می توان انرا در قالب زمان حال استمراری بکار برد.

We're enjoying our trip. We're having a great time.

رای دهی به این پست:
مقالات و منابع IELTS _ هشدار: در روز آزمون آیلتس ب...
آموزش زبان بازرگانی:نحوه معرفی خود در اولین ایمیل

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
دوشنبه, 29 مهر 1398

  

Go to top
0
Shares