GRE


 

به بخش سئوال روز در زمینه آزمون GRE Question of the Day ZTCخوش آمدید.

شما میتوانید روزانه در این بخش با سئوالات جدید و واقعی آزمون GRE روبه رو شده و به آنها پاسخ دهید.توجه داشته باشید که این سئوالات هر ماه به روزرسانی شده و سئوالات جدیدتری به آنها اضافه می گردد.

این بخش با آزمون تعیین سطح آنلاین متفاوت بوده و بیشتر جنبه ی چالشی دارد و در هر نشست میتوانید به 20 سئوال Verbal پاسخ دهید.

جهت شروع روی CONTINUE کلیک نمایید.Continue

  

Go to top