فرم رزرو تعیین سطح و مشاوره
اطلاعات شخصی
نام(*)
لطفا فیلد را به صورت صحیح تکمیل فرمایید
نام خانوادگی(*)
لطفا فیلد را به صورت صحیح تکمیل فرمایید
تاریخ تولد
عبارت را به صورت صحیح وارد نمایید
جنسیت(*)
لطفا فیلد را به صورت صحیح تکمیل فرمایید
تحصیلات
لطفا فیلد را به صورت صحیح تکمیل فرمایید
آدرس پست الکترونیکی(*)
این ایمیل قبلا توسط کاربر دیگری استفاده شده است ویا بطور صحیح وارد نگردیده است.
تلفن همراه(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را به صورت صحیح وارد نمایید مثال:(0900000000)
تلفن منزل(*)
لطفا تلفن منزل را بطور صحیح وارد نمایید
تلفن محل کار
لطفا تلفن محل کار را وارد نمایید
آدرس: (*)
لطفا فیلد را به صورت صحیح تکمیل فرمایید
نحوه آشنایی:
ورودی نامعتبر
اطلاعات مربوط به دوره
درخواست تعیین سطح جهت چه دوره ای را دارید؟
روز و زمان مناسب جهت حضور در جلسه تعیین سطح و مشاره:
هدف از دوره:
ورودی نامعتبر
مدت زمان جهت آمادگی:
ورودی نامعتبر
تمایل به استفاده از دوره های:
ورودی نامعتبر
روزهایی که میتوانید در کلاس شرکت نمایید:
ورودی نامعتبر
تمایل به حضور در دوره های:
ورودی نامعتبر
اگر بخواهید برای مشاوره یا دوره های حضوری مراجعه نمایید، کدام شعبه را ترجیح می دهید؟(*)
لطفا یکی از دو مورد را انتخاب کنید
توضیح کوتاهی از سوابق زبانی خود ارائه دهید:
لطفا فیلد را به صورت صحیح تکمیل فرمایید
کد امنیتی
شما باید عبارت را تیک زدن تایید نمایید

  

Go to top