Disinformation ztcکدام آموزشگاه؟ کدام منابع؟

ابوالفضل زنگنه

مطمئنا براي افرادي كه در فضاهاي مجازي به دنبال كلاس مناسب و با كيفيت جهت دستيابي به مقاصد خود هستند اين سئوالات پيش آمده است كه یک:تا چه ميزان ميتوانند به كامنتهاي افراد در فضاي مجازي اعتماد كنند و دو: تا چه ميزان ميشود بر راهنماييهاي ارائه شده توسط افراد گمنام در فروم ها يا كانالهاي تلگرامي اتكا كرد!
در اين مقاله هدفم پاسخ به اين دو سئوال است:
در خصوص سئوال اول بايد عرض كنم كامنتهاي افراد در فضاهاي مجازي عمدتا به دو دسته كلي تقسيم ميشوند:
كامنتهاي واقعي كه توسط افرادي ارائه ميشود كه از دوره هاي يك مركز در واقع استفاده كرده اند و نظرات خود را صادقانه ارائه ميكنند و گروهي ديگر كه در حقيقت خودشان در حال تبليغات بصورت زير پوستي يا Viral Marketing هستند.
افرادي كه حقيقتا از دوره ي يك مركز استفاده كرده اند خود عمدتا به دو دسته تقسيم ميشوند: دسته اول كه نتيجه گرفته اند و نظرات مثبت ارائه ميكنند و دسته دوم كه ناموفق بوده اند و نظرات منفي ارائه ميكنند. اين دو دسته را از جنس ادبيات و نوع كلام و حتي ميزان پستها ميتوان به راحتي تشخيص داد. مثلا فردي كه آيلتس و جي آر اي خود را گرفته است و از يك مركز تعريف و تمجيد ميكند به نظر شما پس از كسب اين دو مدرك و گرفتن پذيرش تا چه مدت همچنان به گذاشتن پست در اين فضاها ادامه ميدهد؟ خود را به جاي چنين فردي قرار دهيد. آيا همچنان زمان براي فعاليت در اين فضاها برايتان باقي ميماند؟ يا بايد به دنبال درس و تحقيق و مراحل ادامه تحصيل باشيد؟ شخصا تجربه اي كه از زبان آموزان موفق دارم بدين صورت بوده كه پس از كسب نتايج مورد انتظار انقدر درگير مراحل بعدي و سير مراتب ترقي ميشوندكه عمدتا حتي زمان براي ارائه كارنامه خود به مركز ما را هم ندارند و به سختي ميتوان اين افراد را پيدا كرد چه رسد به اينكه اين چنين افرادي در محيطهاي مجازي همچنان به ارائه راهكار براي ديگران بپردازند و بعضا بيش از هزار پست در فروم ها و تالارهاي گفتگو ارائه دهند! معمولا زبان آموزان موفق تعداد پستهايشان در اين فضاها بسيار محدود و كوتاه است و عمدتا پس از كسب موفقيت ديگر فعاليتي در اين فضاها ندارند زيرا عملا ديگر زماني براي اين كار ندارند و به دنبال چيز ديگري در اين فضاها يا گروه ها نيستند.
اما دسته دوم از افرادي كه پس از موفقيت همچنان در اين فضاهاي مجازي پركار هستند داستان ديگري دارد.
متاسفانه عمده ي اين افراد كه معمولا پستهاي تبليغي ولي غير مستقيم با ارائه جزئيات درباره ي يك مركز خاص ارائه ميكنند درحقيقت افرادي اجير شده از طرف همين موسسات جهت پيشبرد مقاصد بازاريابي هستند كه تحت عنوان viral marketing طبقه بندي ميشود. توجه كنيد كه وقتي در محيطهاي مجازي به دنبال يافتن يك مركز معتبر هستيد شايد سخن يك زبان آموز به ظاهر بيطرف و به ظاهر موفق براي شما جذاب تر و واقعي تر به نظر ميرسد و احتمال اعتماد شما به صحبتهاي يك فرد ناشناس و به ظاهر بيطرف بيشتر است! متاسفانه برخي از موسسات از اين سيستمهاي فريبنده در جهت اغفال شما استفاده ميكنند! البته با كمي تيزبيني ميتوان فهميد كه اين افراد به دنبال چه مقاصدي هستند. چه دليلي دارد كه فردي كه خود را دارنده نمره ي عالي در آيلتس ، تافل يا جي آر اي معرفي ميكند چندين ماه پس از كسب نمرات دلخواه همچنان به ارائه پست در تعريف و تمجيد از فلان مركز و فلان استاد ادامه دهد؟
چند وقت پيش در يكي از فرومها داشتم وبگردي ميكردم با يك كامنت بسيار مضحك روبرو شدم! فردي خود را زبان آموز موفق! معرفي كرده بود و بيش از چند ماه از كسب نمراتش ( البته به گفته خودش) ميگذشت و همچنان به ارائه تبليغ از فلان مركز مي پرداخت اما با يك نكته جالب. ايشان ريز كلاسها و برنامه هفتگي موسسه فوق را دقيق تر ازسايت اصلي موسسه ارائه كرده بود! مثلا گفته بود ساعت تعيين سطح در وبسايت موسسه ساعت ١٢ نوشته شده اما در واقع ساعت ٣ بعد از ظهر استاد تعیین سطح حضور دارد! جهت هماهنگي با فلان شماره تماس بگيريد!! توجه كنيد اين فرد چندين ماه پيش مثلا! دوره اش تمام شده بود. به نظر شما اين كامنتها منطقي است؟
اگر تجربه يكبار استفاده از كلاسي را داشته باشيد ميدانيد كه برنامه يك موسسه را مطمئنا با جزئیات در ذهنتان نخواهيد داشت چه برسد به اينكه ماهها پيش از آن موسسه خداحافظي كرده باشيد!
پست ديگري در جهت تعريف از مركز ديگري ديدم كه پس از كپي كردن متن كامنت اين فرد در گوگل متوجه شدم اين مطلب با آيديهاي مختلف در فرومهاي مختلف عينا كپي شده بود بدون كوچكترين تغييري!
حال سئوال اين است: اگر شما بوديد چقدر وقت براي اين گونه كارها داشتيد و اساسا تا چه مدت به بيان خوبيهاي موسسه ي ادامه ميداديد؟ چند عدد پست در تعريف و تمجيد يك مركز ارائه ميكرديد؟ بيائيد كمي واقع بين باشيم و در اعتماد به اين افراد كمي با ريزبيني بيشتري تحقيق كنيم.
سئوال دومي كه ميخواهم به آن بپردازم ميزان قابل اتكا بودن مشاوره ها و  روشهاي آموزشي است كه افراد مختلف ارائه ميكنند.
مثلا در مقايسه IELTS و TOEFL يا GRE و GMAT بسيار زياد ديده ام كه فردي كه خودش فقط IELTS را امتحان داده و موفق بوده بيان ميكند آيلتس ساده تر از تافل است و فردي كه تافل را امتحان داده و موفق شده از تافل دفاع ميكند! به همين صورت در مورد جي آر اي و جي مت نيز كامنتهاي زيادي ديده ام كه درباره اين كامنتها بايد به اين نكات توجه كرد:
اغلب اين افراد، خودشان زبان آموز هستند و در طول عمر يكبار به اين آزمونها نيازمند شده و راهي را پيموده اند كه برايشان جواب داده و موفق شده اند و در نتيجه همان نسخه را براي همه تجويز ميكنند. درست مانند اين حالت كه براي يك بيماري، شما به پزشك مراجعه كنيد و نسخه اي به شما داده شود و شما همان نسخه را براي همه تعميم دهيد! به نظر شما اين كار تا چه حد قابل قبول و علمي است؟ فرض كنيد من در IELTS نمره ي خوبي گرفته ام آيا شما نيز در آيلتس نمره خوبي خواهيد گرفت؟ اگر شما از مهارت كلامي بالايي برخوردار باشد و تايپ شما قوي باشد چرا نبايد TOEFL را امتحان كنيد؟ مخصوصا وقتي كه به GRE نيز نياز خواهيد داشت؟ مگر نه اينست كه تافل و جي ار اي هر دو بر بستر كانتكستهاي آمريكايي و هر دو كامپيوتر محور است؟ چرا تافل را كه همجهت با جي ار اي است نبايد شروع كنم؟
چرا با توجه به "سخت گيريهاي" اخير در بخش رايتينگ آيلتس نبايد به سراغ تافل كه منصفانه تر در بخش رايتينگ نمره ميدهد بروم؟
توجه كنيد فقط شخصي ميتواند شما را صحيح راهنمايي كند كه هر دو آزمون را كاملا بشناسد و هر دو را از ديد آموزشي تحليل كرده باشد و تغييرات اخير هر دو آزمون را از همه جهت بداند. 
بعضا ديده ام منابعي را مثلا براي TOEFL يا GRE معرفي ميكنند كه واقعا به نظر كم ارزش مي رسند! مثلا كتاب ٥٠٤ تا چه حد شما را به نمره ٣١٥ جي ار اي ميرساند؟ يا فلان جزوه ي ٤٠ صفحه اي قرار است چه معجزه اي ارائه كند در برابر حجم انبوه نكات GRE؟
هدفم از نوشتن اين مقاله زير سئوال بردن هيچ موسسه يا استادي كه كار فرهنگي، علمي و صادقانه ميكند نيست و حتي به دنبال زير سئوال بردن كامنتهاي افرادي كه از سر دلسوزي ديگران را اشتباه راهنمايي ميكنند نيز نميباشد. فقط هدفم اين است كه از بين حجم انبوه حرفها و نظرات، از نظرات افرادي نیز بهره ببريد كه تجربه تدريس اين دوره ها را دارند نه صرفا زبان آموزان محترم. با ريزبيني بيشتري به صحبتها اعتماد كنيد و پس از تحقيق كامل و شنيدن نظرات كارشناسان موسسات معتبر كه عمدتا بطور رايگان حاضر به ارائه مشاوره هاي كارشناسي هستند و تعدادشان نیز کم نیست، بهره ببريد و نهايتا براي انتخاب موسسه ، نوع دوره آموزشي ، آزمون و منابع مورد نيازتصميم گيري نماييد.
مطمئنا شما يكبار به اين مدارك نياز داريد ولي متخصصين اين آزمونها سالهاست كه با اين آزمونها در تماس بوده و از جزئيات آنها بهتر آگاهند.
موفق باشيد

  

Go to top
0
Shares