best b schools

 

 

کدام دانشگاه مدیریت را انتخاب کنم؟

مطمئنا اگر از هر رئیس دانشکده ی مدیریت بپرسید که نگران کننده ترین موضوع برایشان چیست؟ پاسخ این است: رتبه بندی اعلام شده توسط مجلات و ارگانهای بین المللی.این مجلات که بعضی از آنها شامل وال استریت جورنال، فایننشال تایمز، فوربس و بیزنس ویک هستند بر اساس معیارهایی این طبقه بندی را انجام میدهند که سه مورد از مهمترین آنها شامل عملکرد آموزشی ، میزان اشتغال پس از فارغ التحصیلی و حقوق دریافتی است.در این بین مجله معتبر Economist نیز آخرین رده بندی داشگاههای مدیریت جهان را در سال 2016 به شرح زیراعلام کرده است.ده دانشگاه اول این رده بندی به شرح زیر میباشد

Country:
1 University of Chicago – Booth School of Busines -United States
2 Northwestern University – Kellogg School of Management -United States
3 University of Virginia – Darden School of Business -United States
4 Harvard Business School -United States
5 Stanford University – Graduate School of Business -United States
6 Dartmouth College – Tuck School of Business -United States
7 University of California at Berkeley – Haas School of Business -United States
8 University of Navarra – IESE Business School -Spain
9 HEC School of Management, Paris -France
10 The University of Queensland Business School -Australia

باید توجه داشت که این رتبه بندیها بسیار متفاوت هستند و بحثهای زیادی پیرامون بی طرفی این مجلات همیشه مطرح بوده است. به نظر نگارنده مقایسه ی این رتبه ها و جستجو در نظرات کارفرمایان به عنوان بهترین فاکتور ارزیابی، میتواند مرجع معتبری برای انتخاب باشد.

  

Go to top
0
Shares