تعیین وقت زمان مشاوره
( حضوری - تلفنی - آنلاین )

جهت دریافت مشاوره و یا درخواست تعیین سطح حضوری، لطفاً زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش زنگنه در اسرع وقت با شما تماس اولیه را گرفته و پس از تعیین نوع مشاوره ی مورد نظر شما (حضوری - تلفنی - آنلاین)، جلسه مشاوره قطعی می گردد و نهایتا در ساعت مقرر برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که جهت ثبت نام در هر یک از دوره های آموزشی، شرکت در جلسه مشاوره الزامی است.

این مشاوره جهت ارائه ی سرویسی بهتر و دقیق تر الزامی و رایگان می باشد.

شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

یک شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

دوشنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

سه شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

چهارشنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

پنج شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter