برنامه کلاسهای آنلاین

دومین برنامه Arrima کبک انجام شد

دومین برنامه Arrima کبک انجام شد

13 بهمن , 1400

در این برنامه که دومین برنامه ی پذیرش مهاجران در استان کبک در ژانویه 2022 بوده است، از 322 دعوت بعمل آمده است.

حداقل امتیاز افراد پذیرش شده 647 بوده است و تمامی افرادی که پذیرفته شده اند، در خارج از کلان شهر مونترال پیشنهاد کار داشته اند.

تا به اینجا در سال 2022، 834 نفر برای اقامت دائم استان کبک دعوت شده اند  و در سال گذشته برای اقامت دائم استان کبک 3,564 دعوتنامه دریافت کردند.مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter