برنامه کلاس های آنلاین

دومین برنامه نامزدهای استانی انتاریو در 2022

دومین برنامه نامزدهای استانی انتاریو در 2022

23 دی , 1400

در اتفاقی کم نظیر دومین برنامه PNP  استان انتاریو با فاصله ی یک روز از برنامه ی اول در 12 ژانویه اجرا گردید.

در این برنامه از 502 کاندید برنامه اکسپرس اینتری دعوت بعمل آمده است.

امتیاز CRS-Comprehensive Ranking System این افراد بین 464 تا 467 بوده است.مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter