برنامه کلاس های آنلاین

ثبت درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول خارج از کشور

ثبت درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول خارج از کشور

23 مرداد , 1400

کلیه دانشجویانی که بر اساس مجوز صادر شده از طرف ستاد کل نیرو‌های مسلح، تا پایان سال 1397 در خارج از کشور در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مقطع دیپلم، شروع به تحصیل کردند، باید تا قبل از دهم شهریورماه امسال نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی و یا تکمیل مدارک در سامانه تسهیلات ارزی و مشمولین وزارت بهداشت به آدرس https://mohed.behdasht.gov.ir/EducationPortal اقدام کنند.

بازگشت مشمولان غایب به داخل کشور چگونه است؟

تمامی مشمولان غایب ایرانی که حداقل به مدت 3 سال در خارج از کشور اقامت داشته اند، می توانند در هر سال به مدت 2 بار و مجموعا 3 ماه به داخل کشور تردد کنند.

هم چنین شرایط داشتن تردد برای مشمولان به خارج از کشور به این صورت است که:

افراد باید سه سال به صورت پیوسته متصل به درخواست مجوز تردد در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

اقامت در خارج از کشور در هر سال کمتر از 9 ماه پیوسته یا ناپیوسته نباشد. به این معنی که 9 ماه اقامت در خارج و 3 ماه تردد به داخل کشور به عنوان یک سال اقامت تلقی خواهد شد.

چنانچه 3 سال اقامت مشمول در خارج از کشور در یک دوره چند ساله بوده است، باید پیوستگی بین سنوات اقامت با حداقل ۳ ماه اقامت در سال حفظ شده باشد. این 3 ماه جزوه اقامت سه ساله محاسبه نمی‌شود و صرفاً برای پیوستگی سنوات اقامت می باشد.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter