برنامه کلاس های آنلاین

نوبت دهی برای درخواست اقامت تحصیلی آلمان و ویزای شینگن

نوبت دهی برای درخواست اقامت تحصیلی آلمان و ویزای شینگن

20 مرداد , 1400

 اطلاعات مهم برای متقاضیان اقامت تحصیلی و تحقیقاتی:

نوبت دهی برای درخواست از تاریخ 24 مرداد 1400 صرفا بصورت آنلاین و از طریق ویزامتریک انجام خواهد پذیرفت. 

متقاضیان و اعضای خانواده همسفرشان در گروه اقامت تحصیلی و تحقیقاتی (فرصت مطالعاتی، دکترا، اساتید، دانشگاه، کارشناسی ارشد و کارشناسی) از 24 مرداد 1400 باید مستقیما از سیستم نوبت دهی زیر استفاده کنند.

http://ir-appointment.visametric.com/de

از 19 مرداد 1400 سیستم نوبت دهی سفارت در تهران برای اهداف اقامتی به شرح فوق و هچنین آدرس sondertermin@tehe.diplo.de خواهد شد. 

شما فقط تا 19 مرداد 1400 می توانید همچون گذشته برای خود و اعضای خانواده همسفرتان از طریق سیستم نوبت دهی ثبت نام کنید. 

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter