برنامه کلاس های آنلاین

حوزه های کنسل شده ی آزمون SAT اردیبهشت 1400

حوزه های کنسل شده ی آزمون SAT اردیبهشت 1400

2 ارديبهشت , 1400

ATILIM UNIVERSITESI
Ankara, Turkey
Location
May 8, 2021
Test Date
59901
Center Code


IRMAK OKULLARI
Istanbul, Turkey
Location
May 8, 2021
Test Date
59936
Center Code

داوطلبان این حوزه برایشان حوزه جدید انتخاب شده است.

IZMIR GELISIM HIGH SCHOOL
Izmir, Turkey
Location
May 8, 2021
Test Date
59921
Center Code


ATILIM UNIVERSITESI
Izmir, Turkey
Location
May 8, 2021
Test Date
59946
Center Code


PRIVATE BESTEPE ANATOLIAN HS
Ankara, Turkey
Location
May 8, 2021
Test Date
59904
Center Code
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter