برنامه کلاس های آنلاین

خبر مهم در رابطه با دانشجویان مشمول

خبر مهم در رابطه با دانشجویان مشمول

23 فروردين , 1400

در پی اطلاعیه های پیشین در مورد تسهیل در تردد دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور که بیش از 4 ماه از تاریخ بازگشت آنان می گذرد، باتوجه به استمرار محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان، پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا موافقت خود را با تمدیدِ مهر اجازه ی خروج دانشجویانِ قبلی بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراجع ذیربط تا تاریخ 1400/06/31 اعلام نموده اند. مهلت اجازه ی خروج دانشجویانی که از مقطع زمانی اول اسفند ماه سال 1398 به بعد وارد کشور شده اند و بیش از 4 ماه در ایران توقف داشته  و دارای مهر اجازه ی خروج دانشجویی در گذرنامه خویش از تاریخ 98/07/01 لغایت 99/06/31 و یا تاریخ 99/07/01 لغایت 1400/06/31 می باشند، در صورت اصالت مجوز خروج در سامانه سازمان وظیفه عمومی، بدون نیاز به انجام مراحل اداری، تا پایان 1400/06/31 معتبر شناخته شده و این دانشجویان می توانند با مراجعه به مبادی خروجی بدون دغدغه به کشور محل تحصیل خود مراجعت نمایند.