برنامه کلاس های آنلاین

آشنایی با دوره های مکالمه

آشنایی با دوره های مکالمه

3 اسفند , 1399

در دوره های مکالمه زبان مجموعه تخصصی زنگنه  کتاب های American English File تدریس می شود. ترم های مجموعه در گروه دوره های حضوری و انلاین، فشرده و نیمه فشرده و دوره های تک مهارت هستند.

آشنایی با دوره ی نیمه فشرده حضوری مکالمه زبان انگلیسی

 • دوره ی نیمه فشرده ی مکالمه در 10 ترم (4 ترم اول 20 جلسه و 6 ترم بعد 30 جلسه)، شما را از سطح مبتدی به سطح اسپیکینگ حرفه ای می رساند.
 •     260 جلسه ی آموزشی یک ساعت و نیمه از ابتدا تا انتها
 •     390 ساعت آموزش از ابتدا تا انتها
 •     2  روز در هفته 
 •    18 الی 21
 •    گروهی (8-12 نفر) و نیمه گروهی (حداکثر 6 نفر)
 •   آزمون میان ترم شفاهی و کتبی
 •    آزمون پایان ترم شفاهی و کتبی

آشنایی با دوره ی نیمه فشرده آنلاین مکالمه زبان انگلیسی

 • دوره ی نیمه فشرده ی آنلاین مکالمه زبان انگلیسی در 10 ترم (4 ترم اول 20 جلسه و 6 ترم بعد 30 جلسه)، شما را از سطح مبتدی به سطح اسپیکینگ حرفه ای می رساند. با توجه به آنلاین بودن کلاس و عدم هدر رفت زمان، ساعات کلاس های آنلاین کمی کمتر از کلاس های حضوری است، با این وجود زبان آموزان همچنان فرصت کافی برای صحبت کردن و رفع اشکالات اسپیکینگ، تلفظ و گرامر و ساختار خود را در این کلاس ها خواهند داشت.
 •     130 جلسه ی آموزشی از صفر تا صد
 •    260 ساعت آموزش از صفر تا صد
 •     2 روز در هفته (شنبه- چهارشنبه/ یکشنبه- سه شنبه/ دوشنبه- پنج شنبه)
 •     10 الی 13
 •    آزمون میان ترم شفاهی
 •    آزمون پایان ترم شفاهی
جدول دوره های حضوری مکالمه به شرح زیر می باشد
نام دورهروز و ساعتتاریخشعبهاستادشهریهوضعیت
Starter A +

شنبه 17:00 تا 20:00

چهارشنبه 17:00 تا 20:00

شروع : 1400-02-01
پایان : 1400-03-08
جردننا مشخص500,000ثبت نام
Elementary A + CC101

شنبه 16:30 تا 19:30

چهارشنبه 16:30 تا 19:30

شروع : 1399-12-06
پایان : 1400-01-25
سعادت آبادنا مشخص500,000ثبت نام
Elementary A + CC101

شنبه 17:00 تا 20:00

چهارشنبه 17:00 تا 20:00

شروع : 1399-12-16
پایان : 1400-02-08
جردننا مشخص500,000ثبت نام
Elementary B + CC102

شنبه 17:00 تا 20:00

چهارشنبه 17:00 تا 20:00

شروع : 1400-02-01
پایان : 1400-03-08
جردننا مشخص500,000ثبت نام
Low Intermediate A + CC103

شنبه 16:30 تا 19:30

چهارشنبه 16:30 تا 19:30

شروع : 1399-12-09
پایان : 1400-02-01
سعادت آبادنا مشخص520,000ثبت نام
Low Intermediate B + CC104

یکشنبه 18:00 تا 21:00

سه شنبه 18:00 تا 21:00

شروع : 1399-12-10
پایان : 1400-03-04
جردننا مشخص520,000ثبت نام
High Intermediate A + CC107

یکشنبه 17:00 تا 20:00

سه شنبه 17:00 تا 20:00

شروع : 1399-12-17
پایان : 1400-02-28
جردننا مشخص780,000ثبت نام
High Intermediate A + CC108

شنبه 17:00 تا 20:00

چهارشنبه 17:00 تا 20:00

شروع : 1400-02-01
پایان : 1400-03-29
جردننا مشخص780,000ثبت نام
Advanced + CC109

شنبه 16:30 تا 19:30

چهارشنبه 16:30 تا 19:30

شروع : 1399-12-06
پایان : 1400-02-18
سعادت آبادنا مشخص860,000ثبت نام
Advanced + CC109

چهارشنبه 18:00 تا 20:00

شنبه 18:00 تا 20:00

شروع : 1400-01-28
پایان : 1400-03-26
جردننا مشخص860,000ثبت نام
High Advanced + CC110

شنبه 17:00 تا 20:00

چهارشنبه 17:00 تا 20:00

شروع : 1400-01-28
پایان : 1400-03-26
جردننا مشخص860,000ثبت نام

جدول دوره های آنلاین مکالمه به شرح زیر می باشد
نام دورهروز و ساعتتاریخشعبهاستادشهریهوضعیت
Starter A +

شنبه 18:00 تا 20:00

چهارشنبه 18:00 تا 20:00

شروع : 1399-12-16
پایان : 1400-02-18
جردننا مشخص420,000ثبت نام
Elementary B + CC102

یکشنبه 18:00 تا 20:00

سه شنبه 18:00 تا 20:00

شروع : 1400-01-22
پایان : 1400-03-11
جردننا مشخص420,000ثبت نام
Low Intermediate A + CC103

شنبه 19:00 تا 21:00

چهارشنبه 19:00 تا 21:00

شروع : 1399-12-20
پایان : 1400-02-25
جردننا مشخص470,000ثبت نام
Low Intermediate B + CC104

شنبه 18:00 تا 20:00

چهارشنبه 18:00 تا 20:00

شروع : 1399-12-20
پایان : 1400-02-22
جردننا مشخص470,000ثبت نام
Mid Intermediate A + CC105

دوشنبه 18:00 تا 20:00

چهارشنبه 18:00 تا 20:00

شروع : 1399-12-18
پایان : 1400-03-05
جردننا مشخص670,000ثبت نام
Mid Intermediate B + CC106

یکشنبه 19:30 تا 21:30

سه شنبه 19:30 تا 21:30

شروع : 1399-12-05
پایان : 1400-02-28
جردننا مشخص670,000ثبت نام
High Intermediate B + CC108

شنبه 20:00 تا 22:00

چهارشنبه 20:00 تا 22:00

شروع : 1399-12-16
پایان : 1400-03-05
جردننا مشخص700,000ثبت نام
High Intermediate B + CC108

یکشنبه 20:00 تا 22:00

سه شنبه 20:00 تا 22:00

شروع : 1400-01-29
پایان : 1400-04-08
جردننا مشخص700,000ثبت نام
Advanced + CC109

شنبه 19:30 تا 21:30

چهارشنبه 19:30 تا 21:30

شروع : 1399-12-13
پایان : 1400-02-29
جردننا مشخص780,000ثبت نام