کشف جدید درباره کروکودیل های ماقبل از تاریخ

21 تير , 1399

کشف جدید درباره کروکودیل های ماقبل از تاریخ

فسیل های که در کره جنوبی پیدا شده اند اولین شواهدی هستند که نشان می دهند، اجداد کروکودیل ها برروی دوپا حرکت می کردند

تحقیقات نشان می دهد این موجودات ماقبل از تاریخ طولی همانند نوادگان خود داشته اند و دو تا سه متر بوده اند.

دیرینه شناس مارتین لاکلی می گوید زمانی که با استفاده از فسیل ها صحبت می کنیم همیشه میزانی تردید وجود دارد ولی این فسیل به گونه ایی دقیق هستند که با اطمینان می توانیم بگوییم که این موجودات برروی دو پای عقبی خود حرکت می کردند.

این فسیل ها اولین موردی نیستند که ثابت می کنند کروکودیل های ماقبل از تاریخ بر روی دوپا حرکت می کردند، اما شواهدی که قبل از این فسیل به دست آمده بود براساس اسکلت باقی مانده بوده است نه اثرپایی به این وضوح و هم اکنون دلیلی برای اثبات آن پیدا شده است


...
صفر تا صد تحصیل در ترکیه

برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه لازم است در آزمونی به نام یوس YÖS شرکت کنید. موسسه زنگنه کلاس های آمادگی این آزمون را برگزار می کند و با شرکت در این کلاس ها، می توانید در کلاس های رایگان تومر نیز شرکت کنید. مشاورین ما در تمامی مراحل آمادگی برای آزمون، ثبت نام، شرکت در آزمون در ترکیه،انتخاب رشته و دانشگاه همراه شما هستند.

اطلاعات بیشتر