کلاس های مکالمه بدون گرامر در شعبه سعادت آباد

9 تير , 1399

کلاس های مکالمه بدون گرامر در شعبه سعادت آباد

شاید یادگیری گرامر یکی از سخت ترین و خسته کننده ترین مراحل در مکالمه به زبان انگلیسی باشد و بعد از اینکه گرامرهای پیچیده رو یادبگیرید، باید بتوانید این قواعد را در جمله و به هنگام صحبت کردن به کار ببرید.

سری کتاب های Speak now این امکان را برای شما فراهم آورده است که بدون یادگیری مستقیم گرامر بتوانید به درستی صحبت کنید.

کلاس های مکالمه زبان انگلیسی تیرماه شعبه سعادت آباد را از دست ندهید.

جهت ثبت نام و یا دریافت مشاوره می توانید از بخش زیر اقدام کنید:
نام دورهروز و ساعتتاریخشعبهاستادشهریهوضعیت
Speak Now 3 +

یکشنبه 09:00 تا 12:00

سه شنبه 09:00 تا 12:00

شروع : 1399-04-10
پایان : 1399-06-18
سعادت آبادنا مشخص620,000ثبت نام
Speak Now3 +

یکشنبه 18:00 تا 21:00

سه شنبه 18:00 تا 21:00

شروع : 1399-04-15
پایان : 1399-06-23
سعادت آبادنا مشخص620,000ثبت نام
Speak Now 4 +

شنبه 18:00 تا 21:00

چهارشنبه 18:00 تا 21:00

شروع : 1399-04-18
پایان : 1399-06-29
سعادت آبادنا مشخص700,000ثبت نام