دانشگاه ها از سراسر دنیا برای بازگشت دانشجویان بین المللی پرواز چارتر در نظر گرفته اند.

8 تير , 1399

دانشگاه ها از سراسر دنیا برای بازگشت دانشجویان بین المللی پرواز چارتر در نظر گرفته اند.

دانشگاه از سراسر دنیا برای آسان کردن شرایطی که به دلیل همه گیری کرونا به وجود آمده است، برای برگرداندن دانشجویان بین المللی به کمپس دانشگاه، پروازهای چارتر در نظر گرفته اند.

در انگلستان دانشگاه بولتن این برنامه را دارد که قبل از شروع شدن ترم سپتامبر 2020، دانشجویان هندی و چینی را به کمپس برگرداند.

همانطور که در خبرهای قبلی گفتیم، دانشگاه های شمال ایرلند، استرالیا و نیوزلند نیز چنین برنامه ایی دارند.

سخنگوی دانشگاه بولتون اعلام کرده است با توجه به نقشی که دانشجویان بین المللی در اقتصاد دارند باید به این نکته توجه کنیم که در کنار مبارزه با این ویروس چگرونه شرایط را به حالت طبیعی برگردانیم و تمام تلاش ما و دیگر دانشگاه های انگلستان این است که پذیرای دانشجویان بین المللی در سال تحصیلی 2020 باشیم.