دعوت مندچینو: به جای آمریکا به کانادا بیایید

5 تير , 1399

دعوت مندچینو: به جای آمریکا به کانادا بیایید

با توجه به اینکه طبق فرمان دونالد ترامپ تا پایان سال 2020، گرین کارت و ویزای کاری کشور آمریکا صادر نخواهد شد به این معنی که 525,000 مهاجر نمی توانند به این کشور بیایند.اقای مندسینی وزیر مهاجرت کانادا، به مهاجرین پیشنهاد می دهد که به کانادا بیایند...

با توجه به شیوع کرونا و مشکلات به وجود آمده، انتقاداتی زیادی به تصمیمات آقای مندچینو وارد است ولی ایشان همچنان به این موضوع باور دارند که تا سال 2022، کانادا باید پذیرای یک میلیون مهاجر جدید باشد.

در این خبر آمده است که: افراد با استعداد و توامند حتی با وجود پاندمی کرونا، مرزهای کانادا برای شما باز است.

آقای مندچینو و دولت کانادا باور دارند که مهاجرین بهترین پشتیبان ها برای این هستند که اقتصاد کانادا دوباره شکوفا شود و این بحران را پشت سر بگذارد.