ترودو:کانادا عجله ایی برای بازکردن مرزها ندارد

4 تير , 1399

ترودو:کانادا عجله ایی برای بازکردن مرزها ندارد

جاستین ترودو در سخنرانی روزانه خود، اعلام کرد: با تمام فشارها کانادا عجله ایی برای بازکردن مرزها ندارد و همانطور که بسته بودن مرزهای خود با آمریکا را تمدید کرده است، در صورت نیاز تمدید دوباره ی بسته بودن مرزهای این کشور انجام می شود.

وی در ادامه اعلام کرد که تمرکز کانادا در بخش کشاورزی و تولیدات پروتیئنی خواهد بود زیرا در این برهه زمانی تمام دنیا به استفاده هرچه بیشتر از سبزیجات رو آورده اند و با تکنولوژی های کانادا و توسعه در این بخش هزاران شغل ایجاد خواهد شد. برای توسعه این بخش دولت کانادا چند میلیون دلار اختصاص داده است تا کشاورزی کانادا جز رتبه های برتر در دنیا قرار بگیرد.