ورود دانشجویان بین المللی به فرانسه از جولای

29 خرداد , 1399

ورود دانشجویان بین المللی به فرانسه از جولای

فرانسه اعلام کرده است که دانشجویان بین المللی از اول جولای می توانند به این کشور بیایند و بدون در نظر گرفتن کشور مبدا ویزا و اجازه اقامتشان در اولویت بررسی قرار می گیرد.

فرانسه با در نظر گرفتن شرایط دیگر کشورها مرزهای خود را از اول جولای بازگشایی می کند.

هرچند کشورهایی که مقصد اصلی دانشجویان بین المللی هستند، تاریخ دقیقی را اعلام نکرده اند، مقامات فرانسوی باور دارند که باید برای دانشجویان بین المللی سیگنال های مشخصی ارسال شوند و بدانند که می توانند تحصیلات خود را در فرانسه شروع کنند.

دادن اولویت بررسی و صدور ویزا به دانشجویان بین المللی نشان از اهمیت دانشجویان بین المللی در فرانسه دارد.