از آنجاییکه اساتید حاضر در موسسه تخصصی زبان زنگنه  پس از گذراندن مراحل ارزشیابی و آموزشی سخت و دقیق امکان همکاری با این مرکز را پیدا میکنند، شنیده شده که تعدادی از افرادی که امکان گذراندن این آزمونها را نداشته و در نهایت قادر به کسب شرایط همکاری با موسسه تخصصی زبان زنگنه  را نداشته اند، به غلط خود را از اساتید این مرکز معرفی نموده و از حسن شهرت این مجموعه، سوء استفاده می نمایند. لذا زبان آموزان محترم توجه داشته باشند به غیر از لیست حاضر،موسسه تخصصی زبان زنگنه با افراد دیگری چه به عنوان مدرس خصوصی، گروهی، برون سازمانی و یا آنلاین همکاری نداشته و عواقب هرگونه همکاری با افراد سودجو مستقیما با خود زبان آموز خواهد بود.

اساتید منتخب موسسه زبان زنگنه

استاد احسان فرخ مهر
استاد احسان فرخ مهرسوپروایزر واحد تافل و PTE
استاد مرتضی فتحعلی پور
استاد مرتضی فتحعلی پورمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد وحید کرد
استاد وحید کردمدرس برجسته آیلتس
استاد حیدری
استاد حیدریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد سوزنی
استاد سوزنیمدرس برجسته آیلتس
استاد حسین ده حقی
استاد حسین ده حقیمدرس برجسته آیلتس
استاد حسین طاهری
استاد حسین طاهریمدرس برجسته آیلتس
استاد مینا برخ
استاد مینا برخمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد نوشین جهانی
استاد نوشین جهانیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد شیدا میرموسی
استاد شیدا میرموسیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد امید روشندل
استاد امید روشندلسوپروایزر واحد آیلتس
استاد محمد مهدی جعفرزاده
استاد محمد مهدی جعفرزادهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد میترا جباری
استاد میترا جباریمدرس برجسته آیلتس و بازرگانی
استاد علی رادنژاد
استاد علی رادنژادمدرس برجسته مکالمه محض
استاد بهرامی تبار
استاد بهرامی تبارمدرس برجسته مکالمه محض
استاد آرش اکبری
استاد آرش اکبریمدرس برجسته آیلتس
استاد بهروز موسوی نیا
استاد بهروز موسوی نیامدرس برجسته PTE و آیلتس
استاد مهران انصاری
استاد مهران انصاریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد سپیده سینایی
استاد سپیده سیناییمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد احسان جباری
استاد احسان جباریمدرس برجسته تافل
استاد علی استوار
استاد علی استوارسوپروایزر واحد آیلتس و PTE
استاد اشکان معتضدی
استاد اشکان معتضدیمدرس برجسته GRE , GMAT , SAT
دکتر ایوب محمدعلی پور
دکتر ایوب محمدعلی پورمدرس ریاضیات GRE , GMAT , SAT
استاد مرجان کرمی
استاد مرجان کرمیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مرشد زاده
استاد مرشد زادهمدرس برجسته تافل و مکالمه محض
استاد سعید رودخانه
استاد سعید رودخانهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سهند شفایی
استاد سهند شفاییمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد علی درخشان
استاد علی درخشانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حسین ظهیری
استاد حسین ظهیریمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد سارا رحیمی
استاد سارا رحیمیمدرس برجسته مکالمه محض
دکتر ابوالفضل زنگنه
دکتر ابوالفضل زنگنهمدیر و موسس مرکز زبان زنگنه
استاد مرتضی سپهر
استاد مرتضی سپهرمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد حسین بیاتی
استاد حسین بیاتیمدرس برجسته آیلتس
استاد مجید زندیه
استاد مجید زندیهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد جمالی
استاد جمالیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد پورمنصوری
استاد پورمنصوریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد یوسف قربانی
استاد یوسف قربانیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد حمیده حسینی
استاد حمیده حسینیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حسن میرمنصف
استاد حسن میرمنصفمدرس برجسته آیلتس
استاد هومن عسگری
استاد هومن عسگریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد الهام خاتمی
استاد الهام خاتمیمدرس برجسته آیلتس

  

Go to top