style="text-align: center;">نکته جدیدباید توجه داشت که یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در بحث های استدلال منطقی " علیت " (Causality) است که توسط آن نویسنده سعی در نسبت دادن یک واقعیت به علتی مشخص دارد 
style="text-align: center;">تضعیف یک مبحث به طور کلی می تواند مستقیما (با به چالش کشیدن نتیجه {conclusion})

و یا به طور غیر مستقیم از طریق سست نمودن افراض(premises) صورت پذیرد:

Premise: Studies have shown that X can risk a person's health.

Conclusion: " People should keep away from X".

 .A low dosage of X is necessary for survial :تضعیف مستقیم

تضعیف غیر مستقیم: Further research has called the results of the studies

into question and proved that X is wholesome. 

style="text-align: center;">کلمات their, them, they, its, it مظنونین این خطا هستند وقتی که مرجع(antecedent) آنها کاملا مشخص نباشد:

,Ineffective: The term "red panda" is misleading; it is not a true panda

 but rather on unrelated rodent. (it==>panda or term?)

Effective: The term" red panda " is misleading; red panda is not atrue panda.

style="text-align: center;">نکته جدیدجمله مجهول در آزمون GMAT در صورتی مورد قبول است که با دیگر بخش های جمله تعامل داشته باشد. در صورتیکه بین جمله معلوم و مجهول شکافی دیده شد حتما برای رفع این مشکل مواردی چون مطابقت فاعل – فعل ، توصیف کننده ها و ضمایر را مورد بررسی قرار دهید.
style="color: #000066; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: center;">نکته جدیداستفاده از جملات مجهول در امتحان GMAT مورد تایید است اما همیشه قابل قبول نیست.

style="text-align: center;">نکته جدیدنمره های مربوط به بخش های Verbal و Quantitative به طور مجزا دربازه 0 تا 60، به صورت ترکیبی از 200 تا 800 متغیر     می باشند که این نتایج بلافاصله پس از اتمام آزمون قابل رویت خواهند بود. بعلاوه نتیجه به صورت عددی از 0 تا 6 و معمولا پس از گذشت حدود دو هفته، رسما" و بهمراه نمرات دو بخش دیگر ابلاغ می گردد.
style="text-align: center;">نکته جدید کنسل کردن نمره آزمون GMAT برای بار اول تاثیر منفی بر ارزیابی متقاضی نداشته و این در حالی است که تکرار کنسلی ها، داوطلب را در معرض پرشس نامناسبی بر علت این امر قرار خواهد داد.
style="text-align: center;">نکته جدید  نمرات آزمون GMAT تا پنج سال اعتبار دارد.
style="text-align: center;">نکته جدیدآزمون GMAT مشتمل بر چهار بخش مختلف است که بایستی در مدت زمان سه ساعت و نیم (210 دقیقه) انجام شوند.
style="text-align: center;">نکته جدیدمناسب ترین زمان برای دانشجویان داوطلب GMAT تابستان پیش از سال آخر و یا پاییز آخرین سال دانشگاه بوده و بهتر آن است که وقفه طولانی مابین فارغ التحصیلی و شرکت در آزمون رخ ندهد.

  

Go to top