چارت آموزشی دوره های آیلتس زنگنه

حضوری / آنلاین

چارت آموزشی دوره گروهی حضوری/آنلاین آیلتس زنگنه

نام دوره ترمیک / نیمه فشرده پنجشنبه یا جمعه
ظرفیت طول هر ترم شهریه (تومان) ظرفیت طول هر ترم شهریه (تومان)
Flash IELTS 1 14-16 نفر 40 جلسه 2,950,000 4-6 نفر 40 جلسه 2,800,000
Flash IELTS 2 14-16 نفر 40 جلسه 3,250,000 4-6 نفر 40 جلسه 3,100,000
IELTS Pro 14-16 نفر 40 جلسه 3,950,000 4-6 نفر 40 جلسه 3,800,000

مشاهده دوره ها و ثبت نام

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter