برنامه کلاس های آنلاین

چارت آموزشی دوره های GRE زنگنه

عنوان دوره نوع دوره مفاد درسی حداقل سطح تعداد جلسات جمع ساعات طول دوره شهریه ی دوره
حضوری آنلاین حضوری آنلاین حضوری آنلاین حضوری آنلاین
GRE Quantitative
ریاضیات GRE
نیمه فشرده Teacher's Material Basic Mathematics
دانش پایه ای ریاضیات
12 12 18 18 6 هفته 6 هفته 1,900,000 1,900,000
GRE Verbal & Writing نیمه فشرده Teacher's Material High Intermediate
Flash IELTS 3
18 18 27 27 9 هفته 9 هفته 2,700,000 2,700,000
Vocabulary
ریشه شناسی لغت
نیمه فشرده Teacher's Material High Intermediate
Flash IELTS 3
30 30 45 45 10 هفته 10 هفته 2,300,000 2,300,000

مشاهده دوره ها و ثبت نام

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter