مسیر موفقیت در یادگیری زبان

فهرست متریال های آموزشی دوره Flash IELTS 1

کتاب

Mindset For IELTS Foundation Student

Mindset For IELTS Foundation Student

Mindset For IELTS یک دوره چند سطحی از سازمانی است که آزمون آیلتس را ارائه می‌کند، مهارت های انگلیسی دانشجویان را تقویت می کند و آن ها را کاملاً برای روز آزمون آماده می کند.

دانلود کتاب دانلود پکیج کامل

فایل های صوتی

MindsetIELTS Foundation 01

دانلود

MindsetIELTS Foundation 02

دانلود

MindsetIELTS Foundation 03

دانلود

MindsetIELTS Foundation 04

دانلود

MindsetIELTS Foundation 05

دانلود

MindsetIELTS Foundation 06

دانلود

MindsetIELTS Foundation 07

دانلود

MindsetIELTS Foundation 08

دانلود

MindsetIELTS Foundation 09

دانلود

MindsetIELTS Foundation 10

دانلود

MindsetIELTS Foundation 11

دانلود

MindsetIELTS Foundation 12

دانلود

MindsetIELTS Foundation 13

دانلود

MindsetIELTS Foundation 14

دانلود

MindsetIELTS Foundation 15

دانلود

MindsetIELTS Foundation 16

دانلود

MindsetIELTS Foundation 17

دانلود

MindsetIELTS Foundation 18

دانلود

MindsetIELTS Foundation 19

دانلود

MindsetIELTS Foundation 20

دانلود
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter