منابع زبان بازرگانی - Perfect Phrases for high Performing Sales Professionals
 
عنوان:      منابع زبان بازرگانی - Perfect Phrases for high Performing Sales Professionals
مجموعه ها:      مقالات و کتابهای بازرگانی BEC, Business English
شناسه کتاب:      9
نویسنده:      موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه
شابک:      13
تعداد صفحات:      0
زبان:      English
قیمت:      0.00
رتبه:      5 
تصویر:      cover
توضیحات:     

Loading...

Please past text to modal
Go to top