برنامه کلاس های آنلاین

فرم ارزیابی مهاجرت

فرم ارزیابی مهاجرت به منظور تسهیل فرآیند مشاوره و تسریع در روند تصمیم گیری شما در نظر گرفته شده است، در این فرم تمامی اطلاعات مورد نیاز برای بررسی شرایط مهاجرت و ویزای شما آمده است. شما می توانید با تکمیل فرم زیر، شرایط خود را برای مهاجرت بررسی نمایید.

اطلاعات شخصی

اطلاعات شغلی

آیا سابقه کار در موقعیت مدیریت را دارید؟

*آیا در دو سال گذشته مدرک زبان انگلیسی دریافت کرده اید؟

*مدرک GRE دارید؟

*مدرک GMAT دارید؟

آیا سفرهاى خارج از كشورداشته اید؟

کشور های مورد نظر شما برای مهاجرت کدام است؟

چه نوع مهاجرتی مد نظرتان هست؟