برنامه کلاس های آنلاین

فرم ارزیابی مهاجرت

اطلاعات شخصی

اطلاعات شغلی

آیا سابقه کار در موقعیت مدیریت را دارید؟

*آیا در دو سال گذشته مدرک زبان انگلیسی دریافت کرده اید؟

*مدرک GRE دارید؟

*مدرک GMAT دارید؟

آیا سفرهاى خارج از كشورداشته اید؟

کشور های مورد نظر شما برای مهاجرت کدام است؟

چه نوع مهاجرتی مد نظرتان هست؟