تمکن مالی برای ویزای تحصیلی آلمان

تمکن مالی برای ویزای تحصیلی آلمان

27 دی , 1401

از ابتدای ژانویه 2023، تمکن مالی برای ویزای تحصیلی آلمان از 10332 یورو به 11208 یورو افزایش یافته است.

که این میزان، هزینه ی یکسال زندگی در آلمان برای دانشجویان هست و درزمان اخذ ویزا باید این مبلغ را در حساب داشته باشند و بلوکه می شود و ماهیانه مبلغ مشخصی را می توانند از این حساب برداشت کنند.

دانشجویان بین المللی اجازه ی کار تا 20 ساعت در هفته را هم زمان با تحصیل دارند، که می توانند بخشی از هزینه های زندگی را تامین نمایند.
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter