برنامه کلاس های آنلاین

بازگشایی مرز زمینی آمریکا با کانادا

بازگشایی مرز زمینی آمریکا با کانادا

24 مهر , 1400

ایالات متحده ی آمریکا مرزهای زمینی خود را برای سفرهای غیرضروری بازگشایی می کند و مسافران کاملا واکسینه شدن می توانند از نوامبر از مرز زمینی ایالات متحده عبور کنند.

بازگشایی مرزها در دو مرحله انجام می شود

1. برای مسافران کاملا واکسینه شده که می توانند از طریق زمینی یا دریایی وارد ایالات متحده شوند. لازم به ذکر است گردشگرانی که به طور کامل برای COVID-19 واکسینه نشده اند، نمی توانند از مرز عبور کنند

2. مرحله دوم در اوایل ژانویه 2022 آغاز می شود، و تمامی مسافران با هدف ضروری و غیرضروری باید به طور کامل برای عبور از مرز واکسینه شده باشند.

واکسن های مورد تایید آمریکا عبارتند از:

  • مدرنا Moderna
  • فایزر  Pfizer/BioNTech
  • جانسن اند جانسن  Johnson & Johnson
  • آسترازنکا Oxford/AstraZeneca
  • آسترازنکا Serum Institute of India Covishield
  • سینوفارم Sinopharm
  • سینوواک Sinovac


Starter