فاصله گذاری در خوابگاه ها هم اجرا می شود

11 مرداد , 1399

فاصله گذاری در خوابگاه ها هم اجرا می شود

معاون وزیر علوم، می گوید: خدمات خوابگاه و تغذیه در ترم مهر 99 در دانشگاه ها ارائه خواهد شد. از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خواسته شده تا ظرفیت های خوابگاه های خود را اعلام کنند که ببینم چند درصد از ظرفیت واقعی خوابگاه ها به صورت واقعی قابل استفاده خواهد بود.

طق اعلام قبلی به دانشگاه ها قرار است حداکثر 50 درصد ظرفیت معمول خوابگاه ها در نیم سال تحصیلی مهر 99 استفاده شود. اما می دانیم که در واقعیت در بسیاری از دانشگاه ها استفاده از 50 درصد ظرفیت خوابگاه ها قابل تحقق نیست. به این معنی که میزان واقعی ظرفیت خوابگاهی قابل استفاده در ترم مهر 99 کمتر از 50 درصد خواهد بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد 50 درصد به عنوان معیار اولیه کار خوابگاه ها در دانشگاه ها در ترم بعد خواهد بود تا ببینیم چه تعداد دانشجو را می توانیم در خوابگاه ها اسکان دهیم و برای این اسکان این تعداد دانشجو چه زمان بندی باید اعمال شود.

...
صفر تا صد تحصیل در ترکیه

برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه لازم است در آزمونی به نام یوس YÖS شرکت کنید. موسسه زنگنه کلاس های آمادگی این آزمون را برگزار می کند و با شرکت در این کلاس ها، می توانید در کلاس های رایگان تومر نیز شرکت کنید. مشاورین ما در تمامی مراحل آمادگی برای آزمون، ثبت نام، شرکت در آزمون در ترکیه،انتخاب رشته و دانشگاه همراه شما هستند.

اطلاعات بیشتر