به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات : SAT Collocations / بخش نگارش و آزمون زبانی

مقالات : SAT Collocations / بخش نگارش و آزمون زبانی

 

 

SAT Collocations

همایندها، به مجموعه دو یا چند واژه گفته می شود که معمولا در گفتار و نوشتار کنار هم قرار می گیرند و به معنی خاصی دلالت می کنند. به عنوان مثال در زبان فارسی "نان و پنیر" یک همایند

محسوب می شود.

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان

محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر، برای پاسخ گویی این سوالات، دانش آموزان می بایست بیشتر به حافظه دیداری و یا

شنیداری خود اعتماد کنند و امیدوار باشند که همایند مورد آزمون را در بافتی دیده یا شنیده باشند. قطعا مطالعه منابع انگلیسی با تمرکزی خاص بر این مبحث، می تواند بسیار سودمند واقع شود.

در ادامه لیستی از برخی همایندهای متون SAT را مرور می کنیم.

:Some SAT Collocations

 Screenshot 12

An SAT Example for Collocations:

Given these solutions as well as the many health benefits of the food, the advantages of Greek yogurt outdo the potential drawbacks of its production.

A) NO CHANGE

B) defeat

C) outperform

D) outweigh

Answer: D

The verb “outweigh” means to be greater than someone or something in weight, value, or importance.

She outweighs her sister by 10 pounds.

This issue outweighs all others in importance.

This approach increases sales, but it also stands in austere contrast to a time when goods were produced to be durable.

A) NO CHANGE

B) egregious

C) unmitigated

D) stark

Answer: D

“Stark” means very obvious, very plain or obviously seen.

There’s a stark difference between the 2 approaches.

:Some More SAT Examples of Collocations

. 1While 1-MCP keeps apples tight and crisp for month, it also limits their scent production.

A) NO CHANGE

B) firm

C) stiff

D) taut

. 2These cats are so cherished by the museum that officials recently decreed original paintings to be made of six of them.

A) NO CHANGE

B) commissioned

C) forced

D) licensed

Answer:1- B

 Answer:2- B

رای دهی به این پست:
مقالات SAT:مطابقت فعل و فاعل
نمونه رایتینگ SAT

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
دوشنبه, 27 آبان 1398
Go to top
0
Shares