به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات GAMT:قدرت تفکر انتقادی در آزمون جی مت ( Critical Thinking)

مقالات GAMT:قدرت تفکر انتقادی در آزمون جی مت  ( Critical Thinking)

در قسمت قبل شما یاد گرفتید که چگونه از داده های مسئله GMAT کمک بگیرید، از گزاره ها به عنوان راهنما استفاده کنید و حتی گاهی سعی کنید که جواب خود را با مثال های دیگری رد کنید.

در ادامه شما یاد خواهید گرفت که ساختارهای خاص کفایت داده ها در gmat که بارها و بارها تکرار میشوند تشخیص دهید و از ان ها به نفع خود استفاده کنید. مهمترین ساختار کفایت داده حول این سوال است کهچرا اینجایی؟
این ساختار هر زمان که به یک گزاره ناکافی برمیخورید حاضر خواهد شد. در این حالت لازم است که به گزاره دقت کنیم و از خود بپرسیم " چرا اینجایی؟"

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
1134 بازدید
0 نظر

مقالات GAMT:روش های حل مسائل کفایت داده در ریاضی جی مت

مقالات GAMT:روش های حل مسائل کفایت داده در ریاضی جی مت

 

روش های حل مسئله کفایت داده

در مسائل کفایت داده ها روش ها مختلفی برای حمله به آن وجود دارد. ممکن است از عدد گذاری استفاده کنید یا مفهومی به سوال نگاه کنید یا دستکاری جبری کنید و با حتی محاسبات ریاضی را به کار ببرید. اما میدانیم که هر روشی را باید برای نوع خاصی از سوالات انجام داد. در سوالات کفایت داده شما باید آماده باشید که بسته به نوع سوال از چهار ابزار زیر (و یا ترکیب) آنها استفاده کنید:

 1-دستکاری جبری

در خیلی از سوالات کفایت داده ما با فرض های درستی روبرو هستیم که به راحتی دیده نمیشوند و ما باید عبارات را دستکاری کنیم تا فرض درست خود را نشان دهد. بنابراین وقتی شما یک عبارت جبری میبینید ( یا یک معادله در مسئله های کلامی (word problems) میسازید) شما باید سعی کنید که گزاره ها را به شبیه سوال کنید و یا برعکس.

 d20

در گزاره 1 دو طرف معادله را در 2 ضرب میکنیم:

d21

بنابراین گزاره کافیست.

For integers a, b, and c, d22. What is the value of  d23?
d24

در این مسئله باید سوال را دستکاری کنیم و نه گزاره را. با نگاهی به فرض سوال و پرسش سوال به راحتی متوجه میشویم که باید سوال را دستکاری کرد.

d25

پس با نگاهی به گزاره متوجه میشویم که گزاره کافیست.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
2749 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع ریاضی GRE :مبحث شمارش (counting):

مقالات و منابع ریاضی GRE :مبحث شمارش (counting):

ریاضی جی آر ای مبحث شمارش (counting):

در خیلی از مسائل آمار و احتمال ما باید تمام حالت های ممکن برای شرایط داده شده رو فهرست کنیم یا حداقل اونا رو بشمریم.

بیاید این مقاله رو با مثالی ابتدایی شروع کنم:

Suppose that someone wants to go by plane on a week’s vacation to one of the five cities; New York, Washington, Los Angles, San Francisco, Chicago.

برای استفاده در قسمتای بعد تعداد راه ها رو با نمودار درختی نشون میدم:

counting1

واضحه که فقط 5 انتخاب برای مسافرت وجود داره. حالا بیاید تعداد روش های سفرشو بیشتر کنیم:

Suppose that someone wants to go by bus, train, or plane on a week’s vacation to one of the five cities, New York, Washington, Los Angles, San Francisco, Chicago. Find the number of different ways in which this can be done.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
3932 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع GRE :تصاعد حسابی (evenly spaced set)

مقالات و منابع GRE :تصاعد حسابی (evenly spaced set)

تصاعد حسابی (evenly spaced set)

اگر مجموعه ای از اعداد متوالی یا پشت سرهم (consecutive) بیایند آنگاه اعداد یکی پس از دیگری طبق قانون خاصی ظاهر می شوند.
Consecutive integers: {4,5,6,7,8,9}, {21,22,23}
اما {4,5,6,8,9} نادرست است چون 7 از قلم افتاده.
Consecutive even integers: {12,14,16,18}, {-8,-6,-4,-2,0,2}

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
2478 بازدید
0 نظر
Go to top
0
Shares