تحریریه موسسه تخصصی زبان زنگنه

This is some blog description about this site

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE -بخش هشتم

مقالات و منابع GRE :اصطلاحات مهم در GRE -بخش هشتم

با سلام

امیدوارم تا اینجای مطالب براتون مفید بوده باشه. بخش هشتم اصطلاحات تقدیم شما:

 

83. An albatross around one’s neck        وبال گردن کسی بودن ،مانع بودن
The drive toward privatization could become a political albatross around the party’s neck.

84. Be agog at s.th     هیجان زده از چیزی، مشتاق به چیزی
Her supporters were agog at the idea.

85. Keep abreast of s.th   به روز بودن ، مطلع بودن از
She keeps abreast of new developments.

86.To the untrained eye/ear    به چشم /گوش انسان بی تجربه و بی مهارت
To the untrained eye ,the horses looked the same.

87. X cancels out Y            (Y) باعث بی اثر شدن (X)
The new tax effectively cancels out my raise.

88. Let alone                 چه برسد به اینکه

She can’t boil tomatoes , let alone cook a meal.

89. A guinea pig          موش آزمایشگاهی) به انسانی که چیز جدید روی آن آزمایش می شود )

They are looking for volunteers to act as guinea pigs for a new AIDS vaccine.

90. Cast aspersions on s.b           به شخصیت کسی توهین کردن / زیر سوال بردن

His opponents cast aspersions on his patriotism.

91. Turn / cast a blind eye to s.th                 چشم را بروی چیزی بستن / به روی خود نیاوردن
The usher turned a blind eye to the little boy who sneaked into the theater.

92. In the first place                از ابتدای امر ،از اول
Why didn’t you tell me in the first place that you’ve decided to leave ?

93. On s.b’s behalf               از طرف کسی ،به نمایندگی از کسی
He was hardly artful enough to bargain on the company’s behalf.

94. A stew of / A hodgepodge of      ترکیبی از
A stew of people of every race

95. Lay garlands at the altar of s.th              نسبت به چیزی ادای احترام کردن
Verbal and writing garlands were laid at the altar of his war time exploits.

رای دهی به این پست:
آموزش زبان بازرگانی:6 نکته برای موفقیت در پذیرش M...
مقالات و منابع آیلتس :چگونه Task 1 رایتینگ آکادمی...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
دوشنبه, 29 مهر 1398
Go to top
0
Shares