به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات GAMT:مسائل کفایت داده (data sufficiency) در GMAT.

مقالات GAMT:مسائل کفایت داده (data sufficiency) در GMAT.

 

مسائل کفایت داده در جی مت 

 جی مت در تهران بهترین کلاس GMAT در تهران GMAT در تهران جی مت در تهران کلاس جی مت GMAT

یک مسئله کفایت داده (data sufficiency) شامل یک سؤال و دو گزاره حاوی داده های مشخصی است که با شماره های 1 و 2 نامگذاری شده اند. شما باید تصمیم بگیرید که اطلاعات داده شده آیا برای حل مسئله کافیست یا نه.

با استفاده از اطلاعات داده شده به علاوه دانش شما از ریاضیات، شما باید مشخص کنید که:

 (A)گزاره (1) به تنهایی کافیست، اما گزاره (2) برای جواب دادن به مسئله کافی نیست. (A) Statement (1) ALONE is sufficient, but statement (2)     alone is not sufficient to answer the question asked;
 (B)گزاره (2) به تنهایی کافیست، اما گزاره (2) برای جواب دادن به مسئله کافی نیست. (B) Statement (2) ALONE is sufficient, but statement (1) alone is not sufficient to answer the question asked;
 (C)دو گزاره (1) و (2) با هم برای جواب دادن به مسئله کافی هستند، اما هیچیک به تنهایی کافی نیستند. (C) Both statements (1) and (2) TOGETHER are sufficient to answer the question asked; but NEITHER statement ALONE is sufficient.
 (D)هر دو گزاره به تنهایی برای جواب دادن کافی هستند. (D) EACH statement ALONE is sufficient to answer the question asked;
 (E)هیچیک از دو گزاره برای حل مسئله کافی نیستند و اطلاعات اضافی نیاز است. (E) Statements (1) and (2) TOGETHER are NOT sufficient to answer the question asked, and additional data specific to the problem are needed.

پس همیشه باید به این سوال جواب دهیم که آیا گزاره های ذکر شده کافی هستند یا نه.

زمانی یک گزاره را کافی (sufficient) میگوییم که فقط وجود یک جواب برای سوال مورد نظر را تضمین کند. برای مثال در سؤال

آیا عدد صحیح x مثبت است؟

گزاره d1 کافیست چون هر عدد بزرگتر از 9 مسلما مثبت است.
اما گزاره d2 
 کافی نیست چون دو مقدار بالقوه برای x وجود دارد: یکی d1  که جواب " بله،  x مثبت است" و  یکی d3 که جواب " خیر، x مثبت نیست" را در پی دارند.

بیایید با هم چند سوال و گزاره را بررسی کنیم.

سوال: حجم (volume) مکعب (cube) W چقدر است؟
گزاره: مساحت سطح
(surface area) مکعب W برابر است با 96 اینچ مربع.

چون تمام یال های (edge) یک مکعب هم اندازه هستند بنابراین مساحت شش وجه (face) مربعی آن نیز به یک اندازه است بنابراین مساحت هر وجه آن برابر است با d4. پس اندازه هر یال آن برابر است با 4. در نتیجه حجم آن برابر است
با 43
. بنابراین گزاره کافیست.

سوال: حجم جعبه مستطیل شکل (rectangular box) Z چقدر است؟
گزاره: مساحت سطح جعبه
Z برابر است با 96 اینچ مربع.

میدانیم که مکعب مستطیل 6 وجه مستطیل شکل دارد که دو به دو با هم برابر هستند. در واقع سه جزء طول (length)، عرض (width) و ارتفاع (height)، تعیین کننده مساحت سطح و در نتیجه حجم مکعب مستطیل هستند که می توانند با یکدیگر متفاوت باشند. بنابراین سه متغیر داریم که نمیتوانیم تنها با دانستن مساحت جانبی آن ها را بیابیم. پس گزاره فوق کافی نیست.

سؤال: اگر قیمت سیب ها $A و قیمت گلابی ها $P باشد، قیمت دو سیب و سه گلابی چقدر است؟
گزاره: قیمت نه سیب و شش گلابی برابر است با
$60.

سوال از ما میخواهد تا معادله d5 را حل کنیم. برای ساده تر شدن معادله را بر 3 تقسیم کنیم و به معادله جدید d6 میرسیم که میتواند جواب های متفاوتی داشته باشد مثل A=2 , B=7 یا A=4 , B=4. پس گزاره کافی نیست.

سؤال: اگر قیمت سیب ها $A و قیمت گلابی ها $P باشد، قیمت دو سیب و سه گلابی چقدر است؟
گزاره: قیمت شش سیب و نه گلابی برابر است با
$60.

این سوال شبیه سوال قبل است با این تفاوت که بعد از ساده شدن به معادله d7 میرسیم که میگوید قیمت دو سیب و سه گلابی $20 است که همان جواب سوال است. پس گزاره کافیست.

مهم تر از راه حل ها همیشه باید به خاطر داشت که

یک گزاره کافیست اگر و تنها اگر وجود یک جواب را تضمین کند.

بنابراین در مسائل "بله\خیر" (yes/no question) گزاره کافیست اگر جواب قطعا بله و یا قطعا خیر باشد و اگر گاهی بله یا خیر (شاید) باشد کافی نیست.

در مسائل " مقدار چیست ؟" (what is the value?) گزاره کافیست اگر تنها یک مقدار را به عنوان جواب مسئله نتیجه دهد و اگر چند مقدار به عنوان جواب داشته باشیم گزاره کافی نیست.

برای هر مسئله کفایت داده، باید سؤال های زیر پرسیده شود؟
- آیا اطلاعات گزاره (1) به تنهایی کافیست؟
- آیا اطلاعات گزاره (2) به تنهایی کافیست؟
- آیا ترکیب گزاره های (1) و (2) کافیست؟ (تنها زمانی این سوال مطرح میشود که جواب سوالات بالا منفی باشد)

نمودار درختی فرایند بالا به صورت زیر است:

                                                                       d8

برای مثال مسئله زیر رو ببینید:

How much is 15% of a certain number?

             (1) 5% of the number is 15.

       (2) 30% of twice the number is 180.

گزاره 1 کافیست. چون اگر مقدار اولیه را x بگیریم، معادله d9 مقدار x و در نتیجه جواب مسئله را حاصل میکند.
پس بنابر نمودار
 درختی گزاره 2 را بررسی میکنیم.
گزاره 2 هم کافیست. چون باز هم معادله d10
 دارای جواب است.
بنابراین جواب گزینه
D است.

دقت کنید که با دیدن معادله خطی نسبت به x شما به سرعت می توانید کافی بودن گزاره را بفهمید (معادلات خطی نسبت به یک متغیر دارای جواب یکتا هستند) و نیازی به حل معادله نیست.

مدیریت منابع (Resource Management):

کفایت داده سوالی منحصر به امتحان GMAT است. در حالی که شما اینگونه سوالات را در آزمون های دیگر نمیبینید، تقریبا نیمی از سولات GMAT از این نوع است.

چه چیزی کفایت داده را تبدیل به قسمت جدایی ناپذیر از GMAT کرده است؟
کفایت داده نمونه کاملی از آن چیزی است که یک مدیر باید انجام دهد: امتحان توانایی شما در مدیریت کارامد و موثر منابع.

برای موفق بودن در کفایت داده ها شما باید تا حد امکان ارزش هر گزاره را برای جمع آوری اطلاعات به حداکثربرسانید.

خوشبختانه این نوع از سوالات با قوانین و قیدهایی همراه هستند ک به نفع ما خواهند بود. در ادامه شما درباره اشتباهات رایجی خواهید آموخت که آزمون دهندگان گرفتار آن ها خواهند شد.

در پایان اشاره ای میکنیم به آنچه که باید در برخورد با سوالات کفایت داده انجام دهیم:

  1. سوال را به دقت بخوانبد و اطلاعات را ارزیابی کنید. دقت کنید که در بسیاری از این سوالات بیشتر اطلاعات به صورت زیرکانه ای در سوال اصلی ( و نه در گزاره ها) قرار دارد.
  2. از فرض ها و تصمیمات بی دقت پرهیز کنید. باید از فرض هایی استفاده کنیم که به صورت صریح در سوال اصلی یا گزاره ها بیان شده باشد.
    مثلا x , y  را اعداد صحیح فرض نکنید مگر اینکه صریحا قید شده باشد یا اینکه از صورت سوال استنتاج شود.
  3. سریعا تصمیم بگیرید که کدام گزاره برای بررسی آسانتر است و از آن شروع کنید. ترتیب در تحلیل گزاره ها اهمیتی ندارد فقط در درخت تصمیم گیری جای گزاره 1 با گزاره 2 عوض میشود.
  4. از درخت تصمیم گیری استفاده کنید.سوالات ریاضی جی مت GMAT نمونه سوال کوانت جی مت GMAT جی مت کوانت جی مت GMAT جی مت کلاس جی مت در تهران بهترین کلاس جی مت در تهران آزمون جی مت GMAT امتحان GMAT.

با ما باشید چون بحث در مورد کفایت داده ها همچنان ادامه خواهد داشت.

یا حق

رای دهی به این پست:
تست
مقالات GAMT:دو اشتباه رایج در مسائل کفایت داده در ...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 29 تیر 1398
Go to top
0
Shares