به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات GAMT:دو اشتباه رایج در مسائل کفایت داده در جی مت

مقالات GAMT:دو اشتباه رایج در مسائل کفایت داده در جی مت

 

دو اشتباه رایج در سوالات کفایت داده

سوالات کفایت داده بر دو نوع هستند:

-          بله یا خیر (yes or no)

-          چقدر است؟ (what is the value?)

برای سوالات بله یا خیر دو نوع تله رایج وجود دارد.

  1. گزاره ای که چندین مقدار در اختیار شما میگذارد اما تمام مقدارها پاسخ یکسانی به سوال بله یا خیر می دهند.
  2. گزاره ای که تنها جواب خیر در بر دارد – اما چون خیر نیز یک جواب کامل است پس گزاره کافیست- دقت کنید که هدف ما این نیست که ثابت کنیم جواب بله است.

بگذارید با چند تمرین منظورم را واضحتر بیان کنم

d11

  واضح است که گزاره دو جواب 4 و 4- را نتیجه میدهد که بزرگتر از 5 نیستند بنابراین پاسخ مسئله خیر است که کافیست. یعنی گزاره کافیست.

Is  greater than 5? d12

 با یک معادله خطی روبرو هستیم که طبیعتا یک جواب منحصر به فرد دارد. بنابراین گزاره کافی خواهی بود. ( دقت کنید که نیازی به حل کردن معادله نیست)

برای سوالات "چقدر است؟" بیشتر اشتباهات آزمون دهندگان، فرضیات ناصحیحی است که در مورد مسئله یا قیود آن میکنند. در این گونه سوالات اشتباهات زیر رایج هستند:

  1. آزمون دهندگان اعداد را صحیح یا مثبت در نظر میگیرند. با این مفروضات گزاره به نظر کافی میرسد در حالی که اعداد دیگری نیز وجود دارند.
  2. آزمون دهندگان قیدهایی را که در آن نوع اعداد (برای مثال اعداد صحیح) بیان شده است را نادیده میگیرند و بنابراین فکر میکنند چندین امکان برای مسئله وجود دارد در حالی که دقیقا یک مقدار دارد.

دو مثال زیر را درنظر بگیرید:

What is the value of x?
d13

 

در این مسئله در نگاه اول به نظر آسان میرسد که مقدار x را 9 در نظر بگیریم. در حالیکه اگر 9x را به سمت چپ ببریم آنگاه داریم:

 d14

درنتیجه x میتواند مقدار 0 نیز داشته باشد. پس گزاره کافی نیست.

 What is the value of x?
d15

در مسئله قبل باید به یاد داشته باشیم که اغلب معادلات درجه 2 دارای دو جواب هستند (در واقع حداکثر دارای دو جواب حقیقی هستند). بنابراین شاید فکر کنید که گزاره دارای دو جواب است و در نتیجه کافی نیست. اما داریم:

 d16

پس x برابر است با 12. یعنی گزاره کافیست.

حالا بیاید برای تمرین بیشتر چند مسئله واقعی GMAT حل کنیم:

d17

Is the triangle above equilateral?
(1) x = y
(2) z = 50

گزینه 1 این نتیجه را میدهد که مثلث بالا متساوی الساقین است و شاید متساوی الاضلاع باشد، پس این گزاره کافی نیست.
اما گزاره 2 میگوید که مثلث متساوی الاضلاع نیست چون یک زاویه 50 درجه دارد. در صورتیکه زاویه های یک مثلث متساوی الاضلاع با هم برابر و 60 درجه هستند. پس جواب مسئله خیر است و بنابراین گزاره 2 کافیست.

دقت کنید که در اینگونه سوالات ذهن ما با رسیدن به جواب خیر سریعا گزاره 2 را حذف میکند و چون گزاره 1 هم کافی نیست در نهایت گزینه E را انتخاب میکند.

دقت در کلمات در این سوالات بسیار مهم هستند. مثلا در مسئله بالا اگر کلمه متساوی الاضلاع (equilateral) با کلمه متساوی الساقین (Isosceles) عوض شود آنگاه گزاره 1 تبدیل به کافی و گزاره 2 ناکافی خواهد شد.

What is the value of x?
 d18  

گزاره 1 میخواهد شما فکر کنید که x یک عدد صحیح است. چون خواهیم دید که

 d19

در واقع حتی میخواهد شما فکر کنید که x=4.

گزاره 2 میخواهد شما فکر کنید که x یک عدد مثبت است و با یادآوری گزاره 1 یک عدد صحیح مثبت است.

اگر شما از گزاره 1 استفاده کنید باید x را یک عدد صحیح مثبت بزرگتر از 3 فرض کنید، پس x=4.

اما باید توجه کنیم که سوال اصلی چیزی راجع به نوع عدد نمیگوید پس x یک عدد حقیقی میتواند باشد. پس گزاره 1 کافی نیست.
گزاره 2 هم کافی نیست چون دو مقدار 4 و -4 را نتیجه میدهد. پس باید گزینه C را در نظر بگیریم. ترکیب گزاره 1 و 2 با هم نتیجه میدهد که x=4. پس ترکیب دو گزاره کافیست و جواب گزینه C است.کلاس جی مت در تهران GMAT بهترین کلاس GMAT در تهران کوانت ریاضی جی مت GMAT سوالات جی مت GMAT نمونه سوال جی مت

با ما باشید. برمیگردیم.

رای دهی به این پست:
مقالات GAMT:مسائل کفایت داده (data sufficiency) در...
مقالات GAMT:روش های حل مسائل کفایت داده در ریاضی ج...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 29 تیر 1398
Go to top
0
Shares