به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات GAMT:روش های حل مسائل کفایت داده در ریاضی جی مت

مقالات GAMT:روش های حل مسائل کفایت داده در ریاضی جی مت

 

روش های حل مسئله کفایت داده

در مسائل کفایت داده ها روش ها مختلفی برای حمله به آن وجود دارد. ممکن است از عدد گذاری استفاده کنید یا مفهومی به سوال نگاه کنید یا دستکاری جبری کنید و با حتی محاسبات ریاضی را به کار ببرید. اما میدانیم که هر روشی را باید برای نوع خاصی از سوالات انجام داد. در سوالات کفایت داده شما باید آماده باشید که بسته به نوع سوال از چهار ابزار زیر (و یا ترکیب) آنها استفاده کنید:

 1-دستکاری جبری

در خیلی از سوالات کفایت داده ما با فرض های درستی روبرو هستیم که به راحتی دیده نمیشوند و ما باید عبارات را دستکاری کنیم تا فرض درست خود را نشان دهد. بنابراین وقتی شما یک عبارت جبری میبینید ( یا یک معادله در مسئله های کلامی (word problems) میسازید) شما باید سعی کنید که گزاره ها را به شبیه سوال کنید و یا برعکس.

 d20

در گزاره 1 دو طرف معادله را در 2 ضرب میکنیم:

d21

بنابراین گزاره کافیست.

For integers a, b, and c, d22. What is the value of  d23?
d24

در این مسئله باید سوال را دستکاری کنیم و نه گزاره را. با نگاهی به فرض سوال و پرسش سوال به راحتی متوجه میشویم که باید سوال را دستکاری کرد.

d25

پس با نگاهی به گزاره متوجه میشویم که گزاره کافیست.

2-درک مفاهیم

بسیاری از سوالات کفایت داده توانایی شما در درک مفاهیم عمیق و نهفته در سوال را ارزیابی میکنند. در اینگونه سوالات استفاده از جبر ممکن است کارا نباشد و عددگذاری هم گاهی بسیار زمانبر میشود. بسیاری از مسائل محاسباتی بهتر است با استفاده از نگاه مفهومی حل شوند. اگر نتوانستید سوال را به صورت مفهومی حل کنید به سراغ روش های جبری یا عددگذاری بروید.

What is the ratio of the number of cats in a pet store to the number of dogs in a pet store?

 (1) If there were twice as many cats in the store and five fewer dogs, the ratio of cats to dogs would be 5 to 2.

در این مسئله نیازی به راهبردهای جبری نیست تا متوجه شویم که تاثیر 5 سگ کمتر بر روی نسبت چیست. اگر مثلا 1000 سگ داشته باشیم آنوقت کم کردن 5 سگ تاثیر آنچنانی رو نسبت نمیگذارد. در حالیکه اگر 10 سگ داشته باشیم آنوقت کم کردن 5 سگ تاثیر زیادی روی نسبت خواهد داشت.بنابراین گزاره کافی نیست.

به طور کلی در مسائل مربوط به نسبت، کم یا اضافه کردن مقادیر معیار خوبی برای بررسی تغییرات نسبت نیست مگر اینکه شما مقدار ابتدایی یا انتهایی را داشته باشید. البته یک استثنا نیز وجود دارد. فرض کنید نسبت گربه ها به سگ ها  2 به 1 باشد، اگر از گربه ها 2 و از سگ ها 1 عدد کم کنیم آنگاه نسبت تغییر نمیکند.

 3-عدد گذاری

اغلب برای جمع بندی مفاهیم و یا فرار از پیچیدگی سوالات از عددگذاری استفاده میکنیم. اما همیشه باید دقت کنیم که عدد های انتخابی باید هدف دار انتخاب شوند وگرنه بسیار وقت گیر میتوانند باشند.
توجه کنید که همیشه باید دنبال اعدادی باشید که میتوانند جواب مخالف را در پی داشته باشند. پس سعی کنید اعداد را هر بار از انواع متفاوت انتخاب کنید(منفی، ناصحیح، صفر، خیلی بزرگ یا خیلی کوچک).

در اینگونه سوالات باید این پنج دسته از اعداد را در خاطر داشته باشیم:

مثبت/منفی -  زوج/فرد  -  ناصحیح ها  -  اعداد اول  -  0 یا 1
در سوالات "بله یا خیر" همواره باید اعدادی رو انتخاب کنیم که "جواب دیگر" را دنبال کند مثلا اگر گزاره به ظاهر جواب بله را نتیجه میدهد باید دنبال اعداد نامعمولی بگردیم تا شاید جواب منفی حاصل شود.
در سوالات "مقدار چیست؟" باید به دنبال اعدادی باشیم که نشان دهند چندین مقدار برای جواب سوال وجود دارد و گزاره را ناکافی جلوه دهند.

d26

در مسائل قدر مطلق با چندین متغیر اعمال محاسبات جبری با توجه به حالت های متعددی که باید در نظر گرفته شوند مفید نخواهد بود. اما عدد گذاری‌، مخصوصا در این حالت که سوال مثبت یا منفی بودن را میپرسد کاملا مفید است. ( با این حال استفاده از محاسبات جبری در بسیاری از نامساوی ها ترجیح دارد)
دقت کنید که از صورت سوال متوجه میشویم که x  و y ناصفر هستند. پس اگر x و y را به ترتیب 6 و 8 انتخاب کنیم آنگاه داریم:

d27

 اما اگر x و  y را به ترتیب 1 و 1- انتخاب کنیم آنگاه داریم

 d28

میبینیم که در حالت اول حاصلضرب منفی و در حالت دوم حاصلضرب مثبت است. پس گزاره 1 کافی نیست.

 4-فقط انجام دهید.

در حالیکه بسیاری از مسئله های کفایت داده معماهایی منطقی هستند بعضی از آن ها مسئله های ریاضی هستند که با کمی دقت حل میشوند.
اگر شما متوجه بازی پشت پرده مسئله نشدید میتوانید مسسله را همچون یک مسسله ریاضی صرف ببینید و مسیر آتی را ادامه دهید تا ببینید به کجا میرسید. اغلب سوالات جی مت به یکی از سه روش بالا حل میشوند اما گاهی این روش هم جواب میدهد.

d29 

با کمی تامل میبینیم که هیچیک از راه های بالا مفید نخواهد بود. اما داریم:

d30

پس جواب ها 1 و 6 هستند که یکی کوچکتر از 4 و دیگری بزرگتر از 4 است. پس گزاره کافی نیست.
باید توجه کنیم که صرفا داتن دو جواب دلیلی بر ناکافی بودن گزاره نیست. مثلا اگر جواب ها 1 و دیگری 6- باشند آنگاه هر دو جواب کوچکتر از 4 هستند پس جواب خیر است و در نتیجه گزاره کافی است.

با ما باشید. یا حق

ریاضی جی مت GMAT مسایل ریاضی GMAT  بهترین کلاس جی مت کلاس GMAT جی مت کلاس GMAT بهترین کلاس جی مت جی مت دوره GMAT

رای دهی به این پست:
مقالات GAMT:دو اشتباه رایج در مسائل کفایت داده در ...
مقالات GAMT:اگر با "That" مشکل دارید، این مطلب منا...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 29 تیر 1398
Go to top
0
Shares