به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

آموزش زبان بازرگانی:اصطلاحات رایج انگلیسی در کسب و کار- قسمت اول

آموزش زبان بازرگانی:اصطلاحات رایج انگلیسی در کسب و کار- قسمت اول

 

اصطلاحات رایج انگلیسی در کسب و کار قسمت اول :

افرادی که در زمینه کسب و کار با تجارت با شرکت های خارجی در ازتباط هستند ممکن است که در نامه نگاری های خود با اصطلاحاتی روبرو شوند که بیشتر مختص موضوعات تجاری می باشند. دانستن اصطلاحات رایج در این زمینه می تواند کمک شایانی به درک درست و جملات و بهبود ارتباط با افراد مختلف منجر شود. در این مقاله تلاش کرده ام که شما را با یک سری از کلمات و عبارات های رایج در گفت و گوها ی تجارتی آشنا کنم.

 •   24/7

۲۴ ساعت در روز و هفت روز هفته باز است

"24/7" means 24 hours a day, seven days a week.

مثال:

The convenience store on the corner is open 24/7.

اون فروشگاه در آن گوشه خیابان ۲۴ ساعته و هفت روز هفته باز است

 • ASAP

هرچه زودتر بهتر(در اسرع وقت)

"ASAP" is an acronym for "as soon as possible.”

مثال:‌

I need to finish these reports. My boss needs them ASAP.

من باید این گزارشها را تمام کنم. رییس من آنها در اسرع وقت نیاز دارد

 •  at stake

ریسکی

"At stake" means at risk.

مثال:

Im a little nervous about giving this presentation. There's a lot at stake.

من یک مقدار عصبی هستم برای ارايه این گفتگو . خیلی ریسکیه

 •  back to the drawing board

دوباره از اول طراحی کردن یا برنامه ریختن

To go "back to the drawing board" means to start something over and go back to the planning stage.

مثال:

The prototype wasn't successful. We have to go back to the drawing board.

محصول اولیه موفق نبود. باید دوباره از اول شروع کنیم

 •  ballpark number/figure

رقم تقریبی

A "ballpark number" is a very inexact estimate.

مثال:‌

I'm not sure what a Super Bowl commercial costs, but to give you a ballpark figure I'd say about three million dollars.

من مطمئن نستم یک تبلیغچقدر عزینه می برد. اما بخوهم رقم تقریبی به تو بگویم فکر کنم ۳ میلیون درلار.

 •  call it a day

دیگه بسته کار برای امروز

To "call it a day" means to decide to stop working for the day.

مثال:

Well, John, it's 7:00 and I'm getting hungry. How about we call it a day?

خب جان ساعت ۷ است . من دارم گرسنه می شوم. چطوره که کار رو متوفق کنیم برای امروز

 •  backroom deal

توافق پشت در های بسته( مخفیانه)

A "backroom deal" is an agreement or decision that is made without the public knowing about it.

مثال:

I think they got the government contract because of a backroom deal.

من فکر کنم آنها مخفیانه با دولت قرار داد بستند.

 •  easy come, easy go

بادآورده را باد میبرد

"Easy come, easy go," is an expression used to communicate that something gained easily is also lost easily. We often use this expression after something has been lost.

مثال:

A lot of people who inherit money waste it on stupid things. I guess it's easy come, easy go.

خیلی از مردمی که پول به ارث می برند آن را درچیزهای احمقانه هدر می کنند. من حدس می زنم که باد آورده را باد می برد.

 •  fifty-fifty

پنجاه پنجاه (مساوی)

Fifty-fifty means something is divided equally -- 50% for one party, 50% for the other party.

مثال:

My business partner and I split everything fifty-fifty.

شریک کاریم و من همه چیز را ۵۰ ۵۰ تقسیم میکنیم.

 • from the ground up

از صفر

If you start a business, project, or something else from zero, you start it "from the ground up.”

مثال:

Bill Gates built Microsoft from the ground up.

بیل گیتس شرکت مایکروسافت را از صفر ساخت

 •  Let’s get down to business

بریم سر اصل مطلب

بریم کار را شروع کنیم

To "get down to business" means to stop making small talk and start talking about serious topics related to business.

مثال:

Now that everyone's here, let's get down to business and talk about the proposal.

حالا که همه اینجا هستند بریم سر اصل مطلب و در مورد پیشنهاد صحبت کنیم

 •  give the thumbs down

رد کردن

To "give something or someone the thumbs down" means to deny approval.

مثال

I can't believe she gave us the thumbs down. I thought it was a great idea.

من باورم نمیشه که او پیشنهاد ما را رد کرد. من فکر کردن ایده ما عالی بود.

 •  give the thumbs up

قبول کردن

To "give something or someone the thumbs up" means to give approval.

مثال:

They gave our new proposal the thumbs up. We're going out to celebrate tonight.

آنها پیشنهاد ما را قبول کردند. ما قراره بریم بیرون جشن بگیریم

 •  in a nutshell

خلاصه اینکه

"In a nutshell" means in a few words.

مثال:

In a nutshell, this book is about how to motivate employees.

به طور خلاصه. این کتاب در مورد این است که چطور کارمند ها را تشویق کنیم.

 •  win-win situation

همکاری با سود و منفعت برای دو طرف

A "win-win situation" is a situation where everyone involved gains something.

مثال:

We were happy to get the contract, and they were happy to get such a good price. It was a win-win situation.

ما خوشحال شدیم که قرداد را بستیم و آنها خوشحال شدند که این چنین قیمتی بدست آوردند. این یک همکاری با سود دو طرفه بود. 

رای دهی به این پست:
مقالات و منابع آیلتس : چگونه علامتگذاری ها در متن ...
مقالات و منابع IELTS : مشکل ایده پردازی در آیلتس و...

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
سه شنبه, 28 خرداد 1398
Go to top
0
Shares