به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

آموزش زبان بازرگانی:نحوه برخورد با دعوت افراد در محیط کاری (accepting or rejecting invitations)

آموزش زبان بازرگانی:نحوه برخورد با دعوت  افراد در محیط کاری (accepting or rejecting invitations)

پذیرش دعوت افراد مختلف در محیط کاری  (accepting invitations)

 برای پذیرش دعوت دیگران می توان از عبارات زیر استفاده کرد:

That would be lovely answer

Thank you, I’d like that very muchanswer

That sounds great , thanks answer

Good idea, let’s do that answer

رد کردن دعوت افراد مختلف در محیط کاری (turning down invitations)       

خیلی سخت است که شما مستقیما به دعوت دیگران در محیط کاری نه بگویید و  دلخوری بوجود نیاید. برای اینکه مودبانه درخواستی را رد کنید می توانید از عبارات زیر استفاده نمایید:

به این صورت که در ابتدا از شخص دعوت کننده تشکر کرده و بعد با گفتن کلمه اما دلیل اینکه نمی توانیددعوت را بپذیرید را بیان کرده و در آخر پیشنهاد دیگری ارائه می دهید. 

Offer an Alternative

را ه حل دیگری پیشنهاد بدهید 

Give a Reason

دلیل بیاورید که چرا نمی توانید دعوت را قبول کنید

 Thank the person 

 در ابتدا تشکر کنید

Perhaps we can do it next time I’m in town 

My flight is at 6 p.m. So I should probably stay in town just to make sure I get to the airport in time

but

That’s really kind of you

But maybe we could go for dinner tomorrow instead

I am afraid my boss wants my report first thing tommorow so I need to stay at the hotel and write that 

but actually

That's very nice of you

How about having lunch sometime next week

I’m afraid I just don’t have time today

however

I’d love to 

تمرین 

جملات ‌B را به صورت مودبانه بنویسید:

 

? A:So, Shall we have dinner together tonight

 .B:I can’t. I have to get up early tomorrow

?A:How about some Lunch

.B:No, I don’t have time

رای دهی به این پست:
مقالات و منابع TOEFL_ نوع سوال حقایق منفی : (Nega...
مقالات ریاضی GRE : بخشپذیری (Divisibility)

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
Go to top
0
Shares