تحریریه موسسه تخصصی زبان زنگنه

This is some blog description about this site

آموزش زبان انگلیسی:سوالات غیر مستقیم در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی:سوالات غیر مستقیم در زبان انگلیسی

سوالات غیر مستقیم

در ابتدا به سه سوال زیر توجه کنید:

  • Where's the bus station?
  • Do you know where the bus station is?
  • Can you tell me if the bus station is near here?

مثال اول نمونه ای از سوال مستقیم است و دو سوال آخر غیر مستقیم. سوالات غیر مستقیم به ما کمک می کنند تا مودب تر بنظر برسیم و سوال را به یک عبارت تبدیل کرده تا آن را تلطیف تر کنیم. به تفاوت ساختاری سوالات مستقیم و غیرمستقیم در قسمت زیر توجه کنید:

مکالمه

بر اساس قانون بالا، سوالات غیر مستقیم به دو دسته تقسیم می شوند، سوالات غیر مستقیم با کلمه پرسشی و سوالات غیر مستقیم با فعل کمکی. در واقع ساختار قبلی عبارت بالا در ابتدا به شکل زیر بوده:

مکالمه انگلیسی 2

 

بنابراین، سوالات مستقیم با کلمات پرسشی می توانند یکی از حالت های زیر را داشته باشند:

مکالمه محض

همچنین، سوالات غیر مستقیم با افعال کمکی می توانند با انواع زمانها از قبیل موارد زیر ساخته شوند:

مکالمه محض انگلیسی

سوالات غیرمستقیم در واقع همان عبارات اسمی (noun clause) هستند که در غالب سوال می باشند. برای اطمینان از صحیح بودن ساختار آنها، می توانید کل عبارت را با یک ضمیر جایگزین کنید. اگر از نظر معنایی درست بود، جمله شما از نظر ساختاری صحیح می باشد.

مکالمه زبان انگلیسی

تغییرات:

برای ساختن این نوع از سوالات می بایست تغییراتی را بر روی جمله سوالی اعمال کنیم.

v    کلمه پرسشی را حذف کنید.

v    جمله را از حالت سوالی درآورید، یعنی افعال کمکی do, does, did را از سوال غیر مستقیم حذف کنید و یا اگر جای فعل و فاعل عوض شده، آن را به شکل جمله خبری درآورید.

v    در صورت نیاز برای مطابقت فعل با فاعل، اگر سوم شخص مفرد غایب است به فعل اصلی (S) اضافه کنید.

v    اگر زمان سوال غیر مستقیم گذشته ساده است، بعد از حذف (did) فعل اصلی را به گذشته تبدیل کنید.  

v    اگر سوال غیر مستقیم با افعال کمکی ساخته شده، کلمه if را به ابتدای آن اضافه کنید.

v    اگر سوال غیر مستقیم با کلمات پرسشی ساخته شده، کلمه پرسشی را به ابتدای آن اضافه کنید.

از دیگر انواع عبارات اسمی می توان به عبارات اسمی در غالب جملات خبری اشاره کرد که در قسمتهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

رای دهی به این پست:
آموزش زبان انگلیسی:بزرگترین اشتباهی که می شود هنگا...
آموزش زبان انگلیسی:سه تکنیک کاربردی برای مهارت خو...

Related Posts

نظرات 1

 
مهمان - Zhiwar on پنج شنبه, 26 مهر 1397 09:46

بی نظیر بود ممنون

بی نظیر بود ممنون
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
دوشنبه, 29 مهر 1398

  

Go to top
0
Shares