به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات و منابع TOEFL_ نوع سوال حقایق منفی : (Negative Fact Questions)

مقالات و منابع TOEFL_ نوع سوال حقایق منفی :  (Negative Fact Questions)
 
 
 نوع سوال حقایق منفی :  (Negative Fact Questions)
در این نوع سوال به دنبال یافتن گزینه ای هستیم که در متن به آن اشاره نشده یا با گفته های متن در تضاد باشد. پس دقت کنید آنچه که می یابید و متن وجود دارد گزینه مدنظر ما نیست!!!
1) در وهله اول باید واژگان کلیدی سوال را بدست آورید و منطقه مشخص سوال را در متن بیابید.

2) سپس حتما مستقیم به سراغ گزینه ها بروید و Scan کردن گزینه ها را آغاز کنید، زیرا هر گزینه ای که در متن پیدا شود به راحتی از گزینه های مدنظر ما حذف می شوند، دقت نمایید، حذف می شوند!!
3) در حین مراحل رفت و برگشت خود از سوال به متن و بالعکس به نکته  Paraphrasing کمال توجه را داشته باشید.
 This impact released an enormous amount of energy, excavating a crater about twice as large as the lunar crater Tycho. The explosion lifted about 100 trillion tons of dust into the atmosphere, as can be determined by measuring the thickness of the sediment layer formed when this dust settled to the surface. Such a quantity of material would have blocked the sunlight completely from reaching the surface, plunging Earth into a period of cold and darkness that lasted at least several months. The explosion is also calculated to have produced vast quantities of nitric acid and melted rock that sprayed out over much of Earth, starting widespread fires that must have consumed most terrestrial forests and grassland. Presumably, those environmental disasters could have been responsible for the mass extinction, including the death of the dinosaurs.
According to the paragraph above, all of the following statements are true of the impact at the end of the Cretaceous period EXCEPT:
 a. A large amount of dust blocked sunlight from Earth.
b. Earth became cold and dark for several months.
c. New elements were formed in Earth’s crust.
d. Large quantities of nitric acid were produced.
با توجه به متن، گزینه های a، b،  و c ذکر شده اند اما از عناصر حدید در پوسته ی زمین حرفی به میان نیامده است پس با رد گزینه و scan به بهترین گزینه خواهیم رسید
رای دهی به این پست:
مقالات و منابع TOEFL:نوع سوال واژگان در متن(Vocabu...
آموزش زبان بازرگانی:نحوه برخورد با دعوت افراد در ...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 31 فروردين 1398
Go to top
0
Shares