به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات و منابع تافل:چگونه و چه زماني از سؤالات غيرمستقيم استفاده مي‌شود؟

مقالات و منابع تافل:چگونه و چه زماني از سؤالات غيرمستقيم استفاده مي‌شود؟

 

تافل:چگونه و چه زماني از سؤالات غيرمستقيم استفاده مي‌شود؟

 

امروز، مي‌خواهيم به سؤالات غيرمستقيم نگاهي بياندازيم. دو شيوه اصلي براي بيان سؤالات غيرمستقيم در زبان انگليسي وجود دارد: بيان مستقيم و غيرمستقيم. هر دو شيوه داراي معنايي يکسان هستند. اما، ما زماني از سؤالات غيرمستقيم استفاده مي‌کنيم که بخواهيم مؤدبانه تر و رسمي تر صحبت نماييم.

به مثالي از سؤال مستقيم نگاه کنيد:

نزديک‌ترين ايستگاه قطار کجاست؟

?Where is the nearest train station

براي بياني مؤدبانه تر و رسمي تر به عنوان نمونه ما اين سؤال را غيرمستقيم مطرح مي‌کنيم:

آيا برايتان امکان دارد به من بگوييد نزديک‌ترين ايستگاه قطار کجاست؟

?Could you tell me where the nearest train station is

ساختار جمله و ترتيب قرارگيري لغات

زماني از فرم سؤالات غيرمستقيم استفاده مي‌کنيم، سؤالات به بخشي از يک جمله يا سوالي طولاني تر تبديل شده و ترتيب قرارگيري لغات به حالت سؤال مستقيم تغيير مي‌کند.

مثال‌ها:

مستقيم: ساعت چنده؟

?What time is it

غيرمستقيم: شما مي دانيد ساعت چنده؟

?Do you know what time it is

مستقيم: چرا شما ديروز کار خود را تعطيل کرديد؟

?Why were you off work yesterday

غيرمستقيم: آيا امکان دارد به من بگوييد چرا شما کار خود را تعطيل کرديد؟

?Can you tell me why you were off work yesterday

مستقيم: چه موقع به طرف هلند حرکت کرديد؟

?When did you move to the Netherlands

غيرمستقيم: لطف مي‌کنيد بگوييد چه موقع به سوي هلند حرکت کرديد؟

?Would you mind telling me when you moved to the Netherlands

بدون استفاده از فعل کمکي “do”

زماني که سؤالات مستقيم را به سؤالات غيرمستقيم تبديل مي‌کنيم، ما از فعل کمکي “do” استفاده نمي‌کنيم.

مثال‌ها:

مستقيم: چه وقت درس تمام مي‌شود؟

When does the lesson end?

غيرمستقيم: ممکن است بگوييد چه وقت کلاس تمام مي‌شود؟

Could you tell me when the lesson ends?

مستقيم: شما در چه اتومبيلي رانندگي مي‌کنيد؟

What car do you drive?

غيرمستقيم: لطف مي‌کنيد بگوييد شما در چه اتومبيلي رانندگي مي‌کنيد؟

Would you mind telling me what car you drive?

کلمات ‘if’ و ‘whether’

اگر کلمه سوالي/ استفهامي (چه کسي، چه چيز و امثال آن) در سؤال مستقيم وجود نداشته باشد، لازم است ما از کلمه if يا whether در سؤال غيرمستقيم استفاده کنيم.

مثال‌ها:

مستقيم: آيا او امروز به موقع سر کار حاضر شد؟

Did she get to work on time today?

غيرمستقيم: ممکنست به من بگوييد آيا او امروز به موقع سر کار خود حاضر شد؟

Can you tell me if/whether she got to work on time today?

مستقيم: آيا اين همان قطار خيابان بارکر است؟

Is this the right train for Baker Street?

غيرمستقيم: آيا شما فکر مي‌کنيد اين همان قطار خيابان بارکر است؟

Do you have any idea if/whether this is the right train for Baker Street?

مستقيم: آيا آن‌ها اهل ايتاليا هستند؟

Are they Italian?

غيرمستقيم: شما مي دانيد آيا آن‌ها اهل ايتاليا هستند؟

Do you know if/whether they are Italian?

توجه داشته باشيد که معمولاً لازم نيست ما زمان فعل را همانند سؤالات گزارشي تغيير بدهيم.

براي برخي از دانشجويان به خاطر سپردن قرار گيري فعل پس از فاعل دشوار است، به ويژه هنگامي که سؤال غيرمستقيم زمان حال ساده فعل ‘to be’ باشد.

مثال:

آيا امکان دارد به من بگوييد کتابخانه کجاست؟

answerCould you tell me where the library is?

Could you tell me where is the libraryexclamation Zangeneh Training Center copy

.

رای دهی به این پست:
مقالات و منابع IELTS : چگونه دقت، درستی و دامنه وا...
مقالات ومنابع آیلتس :"بخش دوم Speaking آيلتس را چگ...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
یکشنبه, 26 خرداد 1398
Go to top
0
Shares