به بخش مقالات آموزشی موسسه زنگنه خوش آمدید

This is some blog description about this site

مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس - درس نهم

مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس - درس نهم

IELTS Graphs - A Common Mistake
Lesson 9

با دقت به نمودارهای داده شده و عناوین آن نگاه کنید در قسمت پایین هرکدام یک توضیح مختصری آورده شده است.

به نظر شما مشکل آن ها چیست؟

Screenshot 186

From 1975 to 2000, hamburgers increased dramatically from 10 to 100 times per year. At the same time, fish and chips fell significantly to just under 40.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
815 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس - در هشتم

مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس - در هشتم

Compare and Contrast Language for Graphs: 
Lesson 8 

در این مبحث هدف آشنایی با نحوه بیان قیاس ها و تضادها که در توصیف نمودار بسیار کاربردی می باشند، است. برای شروع به نمودار زیر توجه کنید:

  1. Which country has the highest level of pollution? 
  2. Which country has the lowest?
Screenshot 180
رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
692 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع IELTS : اگر میتوانید اینچنین رایتینگ بنویسید، نگران نباشید! به نمره 7 در آیلتس فکر کنید!

مقالات و منابع IELTS : اگر میتوانید اینچنین رایتینگ بنویسید، نگران نباشید! به نمره 7 در آیلتس فکر کنید!

 

اگر میتوانید اینچنین رایتینگ بنویسید، نگران نباشید! به نمره 7 در آیلتس فکر کنید!

 

تغییرات بوجود آمده طی چند ماه اخیر در نمرات داده شده به رایتینگ آیلتس، اغلب داوطلبان IELTS را دچار مشکل کرده است. نگران نباشید. نمونه زیراگر چه سعی بر آن بود که به سادگی هر چه تمام تر نوشته شود، به نظر به نمره 7 دست پیدا میکند. اگر رایتینگ شما در این حد میباشد، که برای خیلی از دوستان هم صدق میکند، نگران نباشید و به آمادگی خود ادامه دهید. نمره 7 IELTS در انتظار شماست. 

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
1073 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع IELTS : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس هفتم

مقالات و منابع IELTS : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس هفتم

Line Graph Worksheet - Gap Fill: Lesson 7

تمرین پر کردن جای خالی در بیان نوشتاری نمودار خطی به شما امکان بهره گیری از زبان بیان تغییرات درباره نمودار خطی و میله ای در TASK 1  آزمون آیلتس را می دهد . در ابتدا به نمودار داده شده نگاهی داشته باشید و سپس درک خود را از آن با طرح این سوألات بسنجید:

  • What does it show?
  • What are the main trends?
  • What are some important details?

سپس به پاسخ نمودار خطی توجه داشته باشید و با دقت گزینه صحیح را برای پر کردن جای خالی انتخاب کنید.

You should spend about 20 minutes on this task.

The line graph illustrates the amount of spreads consumed from 1981 to 2007, in grams.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
819 بازدید
0 نظر

مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس ششم

مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس ششم

توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس ششم

مبحث پر کردن جای خالی در توصیف نمودار میله ای BAR CHART  در واقع فرصتی  برای تمرین و نحوه بیان مقایسه ها، تضادها و بیان درصدها و کمیت ها می باشد. به نمودار توجه داشته باشید و سپس نمونه ای از پاسخ داده شده را ملاحظه کنید. عبارت صحیح را برای پر کردن جای خالی برگزینید.

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart shows the percentage of drugs taken by girls and boys in a school in New Zealand.

Screenshot 175

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Write at least 150 words.

عبارت صحیح را از لیست پایین انتخاب و در جای خالی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که عیناً همان واژه را کپی می کنید در غیر این صورت پاسخ شما غلط محسوب می شود. در انتها پاسخ های صحیح را ملاحظه می کنید.

رای دهی به این پست:
ادامه خواندن
538 بازدید
0 نظر
Go to top
0
Shares